Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004512006 Zorunlu 4.00 7 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin amaç, ilke ve önemini tartışmak, görsel sanatlar dersi öğretim programını tanımak, programda yer alan öğrenme alanları ve içeriği uygulamada göz önüne alınması gereken noktaları bilmek ve örnek uygulamalar yapmak, programda yer alan çeşitli sanatsal uygulama ve teknikler konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Azize YASA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu dersin genel amacı, sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin amaç, ilke ve önemini tartışmak, görsel sanatlar dersi öğretim programını tanımak, programda yer alan öğrenme alanları ve içeriği uygulamada göz önüne alınması gereken noktaları bilmek ve örnek uygulamalar yapmak, programda yer alan çeşitli sanatsal uygulama ve teknikler konusunda temel bilgi ve becerileri kazanmaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Buyurgan Serap-Ufuk Sanat Eğitimi ve Öğretimi, Artut, Kazım. (2001) Sanat Eğitimi Kuramları ve Yönetimleri. Ankara: Anı Yayıncılık. Yavuzer Haluk. (1997) Resimleriyle Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi. Gökaydın, Nevide. (1990) Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Birinci Basım. Ankara: Sedir Yayınevi, Kılıçkan, Hüseyin ve Hayretin Kılıçkan. (1992) Okullarda Resim. İstanbul: Taç Yayınları. Kırışoğlu, O.T. (2002) Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık. MEB. (1992) İlköğretim Kurumları Reşim-iş Öğretim Programı. Ankara: MEB Basımevi. San, İnci. (1977) Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: İş Bankası Yayınları. Türkdoğan, Galip. (1984) Sanat Eğitimi Yöntemleri ). İkinci Basım. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. *Artut, Kazım. (2001) Sanat Eğitimi Kuramları ve Yönetimleri. Ankara: Anı Yayıncılık. *Darıca, Nilüfer. (1993) "Okulöncesi Dönemde Sanat Eğitimi". 9. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ankara: YA-PA Yayınları. *Evrim, Demir. (1990) "Çağdaş Sanat ve Eğitimi", Yaratıcı Toplum Yolunda Çağdaş Eğitim. İstanbul: Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği Yayınları, ss. 149-156. *Etike, Serap. (1993) "Okulöncesi Eğitim Kurumlarında Sanat Eğitimi ve Öğretmenin Yeri", 9. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Semineri. Ankara: YA-PA Yayınları. *Gençaydın, Zafer. (1988) "Resim-iş Eğitiminde Eğitim Durumları" (Editör: Bekir Özer).Özel Öğretim Yöntemleri. Eskişehir:AÖF Yayınları , ss.70-87. *Gökaydın, Nevide. (1990) Eğitimde Tasarım ve Görsel Algı. Birinci Basım. Ankara: Sedir Yayınevi, *İlhan, Ayşe Çakır. (1994) "Okulöncesi Eğitim Programlarında Resim dersinin Yeri," 10. YA-PA Okulöncesi Eğitimi ve yaygınlaştırılması Semineri, Ankara: YA-PA Yayınları, *Kılıçkan, Hüseyin ve Hayretin Kılıçkan. (1992) Okullarda Resim. İstanbul: Taç Yayınları. *Kırışoğlu, O.T. (2002) Sanatta Eğitim. Ankara: Pegem Yayıncılık. *MEB. (1992) İlköğretim Kurumları Reşim-iş Öğretim Programı. Ankara: MEB Basımevi. *San, İnci. (1985) Sanat ve Eğitim. Ankara: Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Yayınları. *_______. (1977) Sanatsal Yaratma ve Çocukta Yaratıcılık. Ankara: İş Bankası Yayınları. *Türkdoğan, Galip. (1984) sanat Eğitimi Yöntemleri (Resim-iş Öğretimi). İkinci Basım. Ankara: Kadıoğlu Matbaası. *Yavuzer Haluk. (1997) Resimleriyle Çocuk. İstanbul: Remzi Kitabevi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım143.042.0
Uygulama/Pratik103.030.0
Proje Hazırlama124.024.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma14.04.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma16.06.0
TOPLAM 110

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Görsel Sanatlar Eğitiminin önemi ve gerekliliği
2Çocuk resmi ve çocuk resmi kuramları Pastel tekniği ve uygulanışı
3Çocuk resimlerinde görülen özellikler Pastel Kazıma tekniği
4Çocukluktan gençliğe çizgisel gelişim evreleri Suluboya tekniği uygulamaları
5Çocuk resimlerinde simgeler, çizgiler, renkler, figürler Kolaj tekniği uygulamaları
6Çocuk resimlerine gelişimsel, ruhbilimsel ve sanatsal yaklaşımlar
7Arasınav
8Görsel anlatım tipleri Baskı resim teknikleri ve uygulamaları
9Çocuk resimlerini çözümleme Baskı resim teknikleri ve uygulamaları
10Parmak boya çalışmaları
11Kağıt örgü tekniği ile tekstil tasarım çalışmaları
12Vitray çalışmaları
13Çok alanlı sanat eğitimi yöntemi ve planlaması
14Artık ve atık materyallerle inşa çalışmaları

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Sanat eğitimi ve görsel sanatlar öğretiminin amaç ve işlevlerini açıklayabilme55544555455555
İlköğretim görsel sanatlar dersi öğretim programında yer alan etkinlikleri uygulayabilme54444444545454
Müze eğitiminin önemini açıklayabilme55444444444444
Çocuğun Sanatsal gelişimini kavrayabilme 55444444444444
Çocuk resimlerini analiz edebilme44444444444444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek