Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004542006 Zorunlu 3.00 8 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Kaynaştırma uygulamalarına yönelik teorik ve uygulama alt yapılarının oluşturulması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan CORA İNCE

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları Özel gereksinimli bireyler Özel eğitim En az kısıtlayıcı ortam Kaynaştırma Özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine yönelik yasal düzenlemeler Dünyada özel gereksinimli bireylerin eğitimlerine yönelik yasal düzenlemeler Kaynaştırmanın tarihçesi Kaynaştırma uygulamalarının uluslararası yasal dayanakları Kaynaştırma Uygulamalarında İşbirliği Destek hizmetleri ve Özel eğitim destek hizmetlerini sunan meslek grupları İşbirliği modelleri Öğrenci Gereksinimlerinin değerlendirilmesi, belirlenmesi ve raporlaştırılması Değerlendirme sürecinde izlenen adımlar, kullanılan yöntem, teknik ve bunlara uygun araçlar Bireyselleştirilmiş Eğitim Programlarının hazırlanması ve İlköğretim düzeyindeki planlamalara bütünleştirilmesi Kaynaştırma uygulamalarının programlanması, planlanması ve uygulanması Bireysel farklılıklara ve gereksinimlere uygun fiziksel, sosyal ve öğrenme ortamlarının düzenlenmesi Kaynaştırma uygulamasının başarılı olmasında önemli faktörler Bireyin özelliklerini dikkate alarak öğrenmenin ve bireysel gelişimin değerlendirilmesi Bireyin gelişiminin kayıt edilmesi ve uygun dönemlerde geçiş planlarının hazırlanması Kaynaştırma uygulamalarının yetersizlikleri ve Bütünleştirme uygulamaları Bütünleştirme uygulamalarının Felsefi, Sosyolojik ve Tarihi temelleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ataman, Ayşegül. “Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitim”, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Editör: Ayşegül Ataman. 2. Baskı. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005. *Batu, E. Sema. Özel Gereksinimli Öğrencilerin Kaynaştırıldığı Bir Kız Meslek Lisesindeki Öğretmenlerin Kaynaştırmaya İlişkin Görüş ve Önerileri. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, 2000. *____________. “Kaynaştırma, Destek Hizmetler ve Kaynaştırmaya Hazırlık Etkinlikleri,” Özel Eğitim Dergisi, 2(4), 35-45, 2000. *____________. Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Özel Eğitim, Ünite 1 (Kaynaştırma ve Destek Özel eğitim Hizmetleri). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Web-Ofset Tesisleri, 2002. *Batu, E., Sema ve Kırcaali-İftar Gönül. Kaynaştırma. Ankara: Kök Yayıncılık, 2005 *Baykoç-Dönmez, Necate ve N. Avcı. “Normal Gelişim Gösteren Öğrenci ve Velilerin Engellilere ve Entegrasyona Bakışları” I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi’nde sunulan bildiri. Ankara. 28- 30 Mayıs 1997. *Baykoç-Dönmez, Necate, N. Avcı ve N. Aslan. “İlk ve Ortaöğretim Kurumu Öğretmenlerinin Engellilere ve Kaynaştırmaya İlişkin Görüşleri” IV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Eskişehir, 10-12 Eylül 1997. *Diken, İbrahim Halil. “Sınıfında Zihinsel Engelli Çocuk Bulunan ve Bulunmayan Sınıf Öğretmenlerinin Zihinsel Engelli Çocukların Kaynaştırılmasına Yönelik Tutumlarının Karşılaştırılması." Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Abant İzzet Baysal Üniversitesi, 1998. *Eripek, Süleyman. Açıköğretim Fakültesi Okulöncesi Öğretmenliği Lisans Programı, Özel Eğitim, Ünite 1 (Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Özel Eğitim). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Web-Ofset Tesisleri, 2002. *Eripek, Süleyman. “Özel Gereksinimi Olan Çocuklar ve Ülkemizde Özel Eğitim Hizmetleri”, Çoluk Çocuk Dergisi, 26: 25-27, 2003. *Güzel Özmen, Rüya. “Kaynaştırma Ortamlarında Öğretimsel Düzenlemeler”, Özel Gereksinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Editör: Ayşegül Ataman. 2. Baskı. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık, 2005. *Kaynaştırma Eğitimi. www.rehberogretmen.com. 2005. *Kaynaştırma Eğitimindeki Öğrencilere ve Ailelere Verilecek Rehberlik Hizmetleri. Eğitimcilerin Dünyası, www.egitim1.sitemynet.com, 2005. *Kırcaali-İftar, Gönül. “Özel Eğitimde Kaynaştırma,” Eğitim ve Bilim, 16:45-50, 1992. *Kırcaali-İftar, Gönül. Açıköğretim Fakültesi İlköğretim Lisans Tamamlama Programı, Özel Eğitim, Ünite 1 (Özel Gereksinimli Bireyler ve Özel Eğitim). Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Web-Ofset Tesisleri, 1998. *MEB Özel Eğitim Hizmetleri Yönetmeliği. Resmi Gazete. 18.01.2000 tarih 23937 sayı. *MEB Okul Öncesi Eğitim Kurumları Yönetmeliği. Resmi Gazete. 26.02.2002 tarih 24679 sayı. *Özokçu, Osman. “Kaynaştırma Uygulamalarının Başarısında Rol Oynayan Etmenler”, Çoluk Çocuk Dergisi, 33: 25-26, 2003. *I. Özürlüler Şurası. T. C. Başbakanlık Özürlüler İdaresi Başkanlığı Ön Komisyon Raporları, 29 Kasım-2 Aralık 1999. *Uysal, Ayten. “Öğretmenlerin ve Okul Yöneticilerinin Zihin Engelli Çocukların Kaynaştırılmasında Karşılaştıkları Sorunlara İlişkin Görüşleri,” Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 1995. *“İlköğretimde Kaynaştırma”,Eskişehir Anadolu Üniversitesi Yayınları, 2007

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Uygulama/Pratik44.016.0
Takım/Grup Çalışması44.016.0
Gözlem55.025.0
Beyin Fırtınası103.030.0
Rapor Hazırlama12.02.0
TOPLAM 91

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Ders Programının İncelenmesi –Tanışma
2Özel Eğitim ve Kaynaştırma Uygulamaları
3Kaynaştırma uygulamalarında işbirliği
4Kaynaştırma uygulamalarında gereksinim değerlendirmesi
5Kaynastırma uygulamalarında öğretimin planlanması
6Kaynastırma uygulamalarında öğretimin planlanması
7Kaynastırma uygulamalarında öğretimin planlanması
8Ara Sınav
9Kaynaştırma Uygulamalarında Öğrenmenin Değerlendirilmesi
10Kaynaştırma Uygulamalarında Sınıf ve Davranış Yönetimi
11Kaynaştırma ortamlarında fiziksel, sosyal ve öğrenme ortamlarının ve yeterliklerin geliştirilmesi
12kaynaştırma ortamlarında etkili öğretim
13Kaynaştırmaya hazırlık becerilerinin belirlenmesi ve öğretilmesi
14Destek Özel Eğitim Hizmetleri ve Özel Eğitim Danışmanlığı
15Final Sınav
16Final Sınav

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Kaynaştırma uygulamasının felsefi ve tarihi temellerini tartışır1 1 1
Özel gereksinimli bireyi Kaynaştırma ve Bütünleştirme felsefesi ile tanımlar1 1 1
Bireysel özelliklere uygun değerlendirme yapar ve BEP hazırlanmasına yönelik alt yapıyı oluşturur 1 1 2 2
Destek Hizmetler ve Özel Eğitim Destek Hizmetlerin neler olduğunu bireyin gereksinimlerine göre belirler 1 1 1
Kaynaştırma uygulamasını temel bileşenlerinde koordineli şekilde nasıl yürütülebileceğini yasal dayanakları ile tnımlar 1 1 1 21

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek