Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004552006 Zorunlu 2.00 7 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı sınıf öğretmeni adaylarına trafik kurallarının toplum yaşamı üzerindeki etkilerini açıklamak, ülkemizdeki temel trafik sorunlarına dikkat çekerek duyarlılıklarını artırmak, ilköğretimde trafik eğitimi hakkında bilgi vermek ve trafik kazalarında kullanılabilecek temel ilk yardım bilgi ve becerilerini kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Fatma AYHAN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği, uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları, trafik sorunu ve çözümleri, trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar, trafik eğitimi, ilköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler, kazalar ve ilkyardım, ilkyardımın temel uygulamaları, hasta ve yaralı taşıma teknikleri, pansuman ve sargılar, doku ve organ bağışı, kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler, hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Pampal, S., Dindar, H., Korgal, E. (2001). Sağlık ve Trafik Eğitimi, Ankara: PegamA Yayıncılık. 2 Süzen, B.L. (2014). Temel İlk Yardım. Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım41.04.0
Uygulama/Pratik41.04.0
Bireysel Çalışma141.014.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma210.020.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
Ev Ödevi25.010.0
TOPLAM 74

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Tanışma, ders içeriklerinin açıklanması, kaynak kitap ve eserlerin tanıtılması
2Ulaştırma politikaları ve Türkiye gerçeği
3Uzun mesafeli kent içi ulaştırmada çağdaş ulaşım yaklaşımları
4Trafikle ilgili temel kurallar ve kavramlar
5Trafik sorunu ve çözümleri
6Trafik eğitimi İlköğretimde trafik eğitimi ve etkinlikler
7Ara sınav
8Kazalar ve ilkyardım
9İlkyardımın temel uygulamaları
10Hasta ve yaralı taşıma teknikleri
11Pansuman ve sargılar
12Kanamalar, yaralanmalar, yanık ve donma, zehirlenmeler
13Hayvan ısırma ve sokmaları, şok, boğulmalarda ilkyardım
14Doku ve organ bağışı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Ülkemizdeki trafik gerçeği hakkında bakış açısı geliştirebilir 42444334434423
Türkiyedeki trafik sorunlarına çözüm önerileri üretebilir42444334434423
İlköğretime yönelik trafik eğitimi etkinlikleri tasarlar ve uygulayabilir42444334434423
Kazalarda ilkyardımın önemi hakkında duyarlılık geliştirebilir 42444334434423
Çeşitli kazalarda oluşabilecek yaralanmalarda kullanabileceği ilkyardım bilgi ve becerileri geliştirebilir42444334434423

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek