Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004572006 Zorunlu 4.00 7 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Cumhuriyet Dönemi Türk yazar, şair ve edebi ürünlerini ve genel kültür olark Türk dünyasındaki edebi gelişmeleri tanıtmak,

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi İbrahim KIBRIS

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişimi, Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi, başlıca yazınsal türler; bu türlere ilişkin öğretici örnekler üzerinde incelemeler; Türkiye ve diğer Türk Cumhuriyetlerinden yazınsal türlere ait örnekler, metin çözümlemesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ENGİNÜN, İnci, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Dergâh Yayınları, İstanbul 2001 ÖNER,TOY, Olcay, Türk Roman ve Öyküsü, İşbankası Yayınları, Ankara 1984. ÖZDEMİR, Emin, Türk ve Dünya Edebiyatı, Kültür Bakanlığı Yayanı, Ankara 1994. ÖZKIRIMLI, Atilla, Çağdaş Türk Edebiyatı, Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi Yayını, Eski-şehir 1994. KIBRIS, İbrahim: Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı, Anı Yayıncılık, Ankara 2004.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Bireysel Çalışma55.025.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
Okuma510.050.0
TOPLAM 127

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Türk Edebiyatının gelişimine genel bakış, Cumhuriyet Dönemi Türk Edebiyatı’nın gelişimi
2 Cumhuriyet dönemine ait Türk Edebiyatı eserlerinin incelenmesi 1923-40 Arası dönemin genel özellikleri ve Yedi Meşaleciler Önemli şair ve romancılar (Ahmet Haşim, Yahya kemal, Ahmet Muhip Dranas,; Yakup Kadri Karaosmanoğlu, Refik Halit Karay, Reşat Nuri Güntekin, Memduh Şevket Esendal
3 1923-40 Dönemi şair veyazarlarını incelemeye devam, ilgili eserlerden örnekler
41940-1960 Dönemi şair ve yazarların gözden geçirilmesi, Şiir ve romanla ilgili yönelimler
5Köy romancılığı, Yaşar Kemal, Yakup Kadri Karaosmanoğlu vb. yazarların ürünlerinden örnekler
6Garip Şiiri ve bu akımın önceki dönem şiirinden farkı Örneklerle bu farkın gösterilmesi
7Orhan Veli Kanık, Oktay Rifat, Melih Cevdet ve serbest şiiri benimsemiş ozanlardan şiir örnekleri, çözümlemeler
8Cumhuriyet Dönemi Türk Şiirinde İkinci Yeni, İkinci Yeni Şiirini hazırlayan etkenler İkinci Yeni ve I Yeni şiirinin farkı, Örneklerin incelenmesi
9Değerlendirme
101940-1960 dönemi Türk Hikaye ve Romancılığı Sait Faik Abasıyanık, Orhan Kemal, Kemal Tahir, Fakir Baykurt, Tarık Buğra vb. yazarlar, ürünlerinden örnekler
111960-1980 dönemi Türk şiirii Türk şiirndeki toplumsal gerçekçi dönem; Attilâ İlhan, Ceyhun Atuf Kansu, Hasan Hüseyin Korkmazgil, Nazım Hikmet, Ahmet Arif vb. şairlerden döneme uygun örnekler
121960-1980 dönemi Türk Hikaye ve Romancılığı; Adalet Ağaoğlu, Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Selim İleri, Nazlı Eray vb. yazarlardan döneme uygun örnekler
131980 sonrası Türk şiiri; Murathan Mungan, Mehmet Başaran, Ataol behramoğlu, Gülten Akın vb şairlerden döneme uygun örnekler
14Türk ünyası ülkelrindeki edebi gelişmeler, şair ve yazarlar, seçme düzyazı ve şiirlerden örnekler Cumhuriyet döneminde gelişen farklı yazı türleri Farklı yazı türlerinden örnekler

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Edebiyat, sanat kavramlarını algılama: Sanatın ne olduğunu, estetik hazzın insan için önemini anladıktan sonra bir güzel sanat şubesi olan edebiyatın insan için taşıdığı anlamı derk eder.44424353453554
Cumhuriyet dönemini hazırlayan şartları ve bu dönem edebiyatının oluşumuna etkilerini öğrenme: Cumhuriyet döneminin hangi siyasî, sosyal ve kültürel şartlar içinde oluştuğunu öğrenir, tartışır.43432453454554
Cumhuriyet dönemi edebiyatını etkileyen önceki dönemleri kavrama: Cumhuriyet dönemi Türk edebiyatının öncesi ve Cumhuriyet dönemi edebiyatına etkilerini belirlemeye çalışır 44443354434553
Cumhuriyet dönemi şiirini öğrenme, anlama ve bu şiirlerden hareketle edebî zevk geliştirme: Cumhuriyet dönemi şiirini, şairlerini tanıyarak bu konuda bir kanaat edinir. Ayrıca şiirleri okuyup anlayarak onlardan kendi fikir ve his dünyalarının gelişimleri için faydalanırlar.55453435334554
Cumhuriyet dönemi hikâye ve romanını tanıma, okuyucu zevki ve bilinci edinme: Bu dönemde yazılmış hikâye ve romanları okuyarak hem Türk romanına ait doğrudan kanaatler edinir hem de bir okuyucu olarak edebî eserler vasıtasıyla fikir ve duygu bakımından gelişir.45444434534545

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek