Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004592006 Zorunlu 4.00 7 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; etkili iletişim becerisi kavramını analiz etmek, öğrencilerin bireylerarası iletişim becerilerini geliştirmelerine katkıda bulunmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kaya Yıldız, Dr. Öğr. Üyesi Aysel Örüklü

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kişilerarası iletişimin tanımı; iletişim modeli, iletişim unsurları ve özellikleri, etkili dinleme ve geri bildirim, kişilerarası iletişimi engelleyen etkenler (kaynak, kanal, alıcı, vb.), iletişimi kolaylaştıran etkenler, duyguların iletişimde rolü ve kullanılması, iletişimde çatışma ve önlenmesi, öğrenci, öğretmen, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususlar, iletişim uygulamaları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Açıl, Mahmut (2005). Başarılı ve Etkin Öğretmenin Beden Dili. İstanbul: Armoni Yayıncılık. 2.Altıntaş, Ersin (2005). Beden Dili/Sözsüz İletişim. Bursa: Bursa Aktüel Yayınları. 3.Baltaş, Acar- Zuhal, Batlaş (1992). Bedenin Dili. Remzi Kitabevi. İstanbul. 4.Cüceloğlu, Doğan (1991). İnsan ve Davranışı. İstanbul: Remzi Kitabevi. 5.Demiray, Uğur vd. (2003). Genel İletişim. Ankara: PegemA Yayıncılık. 6.Ergin, Akif- Cem Birol (2000). Eğitimde İletişim. Ankara: Anı Yayıncılık. 7.Gökçe, Orhan (1994). İletişim Bilimine Giriş. Ankara: Turhan Kitabevi. 8.Kaya, Reşit (1985). Kitle İletişim Sistemleri. Ankara: Teori Yayınları. 8.Lazar, Judith (2002). İletişim Bilimi (Çev. Cengiz Anık). Ankara: Vadi Yayınları. 9.Mutlu, Erol (1998). İletişim Sözlüğü. Ankara: Ark Yayınları 10.Temizyürek, Fahri vd. (2007) Konuşma Eğitimi – Sözlü Anlatım. Öncü Kitap. Ankara. 11.Ünalan, Şükrü (2003) Kişisel Gelişim Teknikleriyle Sözlü Anlatım. Nobel Yayınları Ankara.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım52.010.0
Uygulama/Pratik25.010.0
Soru-Yanıt35.015.0
Takım/Grup Çalışması110.010.0
Örnek Vaka İncelemesi110.010.0
Rol Oynama / Dramatize Etme25.010.0
Bireysel Çalışma15.05.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
Okuma120.020.0
Ev Ödevi110.010.0
TOPLAM 122

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Ders ve ders içeriğinin tanıtılması
2İletişim ile ilgili temel kavramlar - İletişimin tanımı - İletişimin özellikleri ve temel varsayımlar
3İletişimin Unsurları ve Özellikleri İletişimi kolaylaştıran faktörler ve iletişimi engelleyen faktörler
4İletişim modelleri
5 Etkili dinleme ve geri bildirim
6İletişim uygulamaları
7Ara Sınav
8Okulda iletişim ve türleri Öğretmen-öğrenci iletişimi Öğrenci-öğrenci iletişimi
9Okulda iletişim ve türleri Öğretmen-veli iletişimi Öğretmen - öğretmen iletişimi Öğretmen - yönetici iletişimi
10İletişim Uygulamaları
11Okulda ve sınıfta iletişimi engelleyen faktörler
12İletişim Uygulamaları
13İletişimde çatışma ve önlenmesi
14İletişim Uygulamaları

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
İletişim ve iletişim ögeleri ile ilgili temel kavramlar bilgisi5 3533333 353
İletişimi kolaylaştıran etkenleri açıklayabilme 333353 333 3
Duyguların iletişimdeki rolünü kavrayabilme 333333 3 3 3
İletişim ile ilgili tespit ettiği temel sorunların çözümünde ilkelerini kullanabilme 3 33 3 333
İletişim ögeleri arasındaki ilişkileri saptayabilme 3 33333
Öğretmen, öğrenci, veli iletişiminde dikkat edilmesi gereken önemli hususları kendi cümleleri ile örnekler vererek açıklayabilme 3 3 3 333
Çeşitli iletişim uygulamalarını etkili iletişimde bulunması gereken özelliklere göre eleştirebilme 3 3 33
Öğretmen, öğrenci, veli iletişiminin önemini değerlendirebilme 333 33
Duyguların iletişimdeki rolü ve kullanılmasının önemi takdir ediş 33 35 333

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek