Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001312010 Seçmeli .00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu derste; iş hayatında halkla ilişkiler ile ilgili yeterliliklerin kazandırılması amaçlanmıştır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Dilek SÖNMEZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Halkla ilişkilerin tarihsel gelişimi, kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler süreci.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders kitapları, internet, diğer yazılı ve görsel kaynaklar.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav160
Rapor Hazırlama220
Rapor Sunma220
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım82.016.0
Rapor Hazırlama24.08.0
Rapor Sunma22.04.0
Bireysel Çalışma85.040.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
TOPLAM 90

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
2Kavram Olarak Halkla İlişkiler, Dünyada ve Türkiye’de Halkla İlişkilerin Tarihsel Gelişimi
3Halkla ilişkilerin Uygulama Alanları, Diğer Alanlarla İlişkisi, Meslek Olarak Halkla İlişkiler
4Halkla İlişkilerde Stratejik Yönetim
5Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler
6Halkla İlişkilerde Kullanılan Ortamlar, Araçlar ve Yöntemler
7Halkla İlişkiler Modelleri, Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler
8Halkla İlişkiler Modelleri, Kurum İçi ve Kurum Dışı Halkla İlişkiler
9Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
10Pazarlama Amaçlı Halkla İlişkiler
11Halkla İlişkilerde Stratejik Uygulamalar
12Halkla İlişkilerde Stratejik Uygulamalar
13Bilgi Toplumunda Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar
14Bilgi Toplumunda Halkla İlişkiler ve Halkla İlişkilere Eleştirel Yaklaşımlar

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Halkla ilişkiler alanında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme, 4
Alanı ile ilgili verilerin toplanması, uygulanması ve sonuçlarının duyurulması aşamalarında toplumsal, bilimsel, kültürel ve etik değerlere sahip olma,333 44 3
Alanı ile ilgili medyayı takip ve analiz edebilme becerisine sahip olma, 3 354 53
Kurum içi ve kurum dışı halkla ilişkiler ortam ve araçlarını iyi kullanabilme, 3 354
Bilgi toplumunda halkla ilişkiler stratejilerini yönetebilme, 355 4

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek