Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001392010 Seçmeli .00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu derste insan kaynaklarını yönetmek ile ilgili yeterliklerinin kazandırılması amaçlanmaktadır.Kişisel iş CV'si hazırlama ve öğrencilerin kariyer planlarını yapmasına ışık tutmak amaçlanmıştır.İş Kanunu ve Sosyal Güvenlik kanunlarında işçi ve işveren ile ilgili mevzuat bilgisine sahip olmaları ve iş sözleşmesinin önemi ve içeriğini bilmeleri amaçlanmıştır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.G.Hande YILMAZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

1 Yönetim 2 İnsan Kaynakları Yönetimi Tanımlar 3 İnsan Kaynakları Yönetimi Tanımlar 4 İnsan Kaynakları Yönetimi Amacı, İlkeleri 5 Personel Yönetiminden İnsan Kaynakları Yönetimine 6 Toplam Kalite Yönetimi ve İKY 7 İnsan Kaynakları Yönetimi İşlevleri,İKY Planlama 8 Ara Sınav 9 İşe Alma Süreçleri 10 Motivasyon 11 Performans Değerleme 12 Ücretlendirme 13 Kariyer Planlama 14 Örgüt Kültürü 15 İKY Örgüt İçindeki Yeri ve Önemi 16 Dönem Sonu Sınavı

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

İnsan Kaynakları Yönetimi Şerif Şimşek,Serdar Öge;İnsan kaynakları Yönetimi Azize Ergeneli;İnsan Kaynakları Yönetimi Serap Benligiray;

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Uygulama/Pratik26.012.0
Örnek Vaka İncelemesi51.05.0
Makale Kritik Etme51.05.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
TOPLAM 91

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İnsan Kaynakları Yönetimi Tarihsel Gelişimi
2İnsan Kaynakları Yönetim Kavramı
3İnsan Kaynakları Yönetimi Temel İlkeleri
4İnsan Kaynakları Planlaması
5İş Analizi ve Süreci
6İş ve Performans Değerlendirme
7İş Gören Bulma ve Seçimi
8İş Tasarımı ,İş Gören Eğitimi
9Kariyer Planlama
10İnsan Kaynakları CV Hazırlama
11Mülakat Çeşitleri ve Türleri
12İş Gören Mülakat Aşamaları ve Özellikleri
13Ücret Yönetimi ve Ücret Sistemleri
14İşçi ve İşveren İlişkileri - İş Kanunu
15Kariyer Planı ve CV Hazırlama dersi
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
İnsan kaynakları ve ekip çalışmasının örgüt kültüründeki yerini kavrar.545355545
CV hazırlama tekniklerini bilir ve CV sahibidir.545355545
Kariyer planlaması,işgören planlaması yapabilir.555355555
İşgören mülakat çeşitlerini,aşamalarını bilir. İş görüşmesine hazırdır.545355555
İş kanunu, haklarını,sorumluluklarını , sözleşme türlerini ve içeriğini bilir.545355555
İnsan kaynakları departmanında iletişim şekillerini ve kurallarını bilir.545355555
Performans değerlendirme , sürekli eğitim ve oryantasyon kavramlarını bilir.545355555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek