Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001452010 Seçmeli .00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Öğrenciye, sözlü, sözsüz, yazılı, biçimsel, biçimsel olmayan ve örgüt içi ve dışı arasında iletişim kurma teknikleri hakkında bilgilendirmek ve iletişim kurma yeterlikleri kazandırmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Sibel TEKMEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Genel iletişim, iletişim süreci, iletişim türleri, reklamcılık, reklam medyası ve reklam türleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Orhan KÜÇÜK; İletişim, Ekin Yayınevi, Bursa.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Bireysel Çalışma162.032.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma125.025.0
TOPLAM 79

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İletişim kavramı ve önemi
2İletişim süreci ve türleri
3Sözlü iletişim
4Yazılı iletişim, raporlar ve raporlama teknikleri
5Sözsüz iletişim
6Görsel iletişim
7Örgütsel iletişim ve örgütsel iletişimin iyileştirilmesi
8Grafik iletişim
9Teknik iletişim
10Kitle iletişimi
11Pazarlama iletişimi
12Reklamcılık ve reklam bütçesi oluşturma yöntemleri
13Reklam araçları ve reklam türleri
14Reklam sınıflandırması
15Genel sınav
16Genel sınav

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
İletişimi ve iletişimin önemini kavramak555355554
Etkili bir şekilde bireysel ve örgütsel iletişim kurmak555355554
Sözlü ve yazılı iletişim becerilerini artırmak555355554
Etkili bir pazarlama iletişimi sürecini gerçekleştirmek555355554
İletişimde reklam araçlarını etkili bir şekilde kullanmak555355554

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek