Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001302010 Seçmeli .00 4 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Liman ve terminal işletmelerinin ekipmanlarını tanıması, bu sistemlerdeki lojistik işleyişine hakim olması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Sibel TEKMEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Limanlar ve Terminaller, Liman ve Terminal Tasarımı, Liman Tesisleri, Limanlarda Kullanılan Yükleme ve Boşaltma Sistemleri

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Reşat BAYKAL, Limanlar ve Terminaller, Birsen Yayınevi, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Bireysel Çalışma163.048.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 90

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Limanların tarihçesi ve tanımı, terminallerin tanımı ve türleri
2Limanların tarihçesi ve tanımı, terminallerin tanımı ve türleri
3Liman ve terminallerin gelişimi, liman ve terminal tasarımını etkileyen etmenler
4Liman ve terminallerin gelişimi, liman ve terminal tasarımını etkileyen etmenler
5Liman tesisleri, limanı oluşturan elemanlar
6Liman tesisleri, limanı oluşturan elemanlar
7Terminal çeşitleri
8Terminal çeşitleri
9Limanlarda makine gücünden yararlanma nedenleri
10Limanlarda ve gemilerde verilen yük elleçleme hizmetleri
11Konteyner terminallerinin yapısı ve işleyişi
12Konteyner istifleme sistemleri
13Limanlarda kullanılan yükleme- boşaltma sistemleri
14Limanlarda kullanılan yükleme- boşaltma sistemleri
15Genel sınav
16Genel sınav

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Liman ve terminallerin gelişim süreçlerini bilmek555354554
Liman, iskele, platform ve terminal sistemlerini tanıyor olmak555354554
Liman ve terminal tasarımlarını ve tasarımları etkileyen unsurları bilmek555354554
Liman ve terminal işletmeciliğinde kullanılan yükleme- boşaltma sistemlerini ve bunların kullanım esaslarını bilmek555354554
Liman ve terminal işletmelerindeki lojistik işleyişe hakim olmak555354554

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek