Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001322010 Seçmeli .00 1 1 915001 903001 İngilizce

Dersin Amacı

Demiryolu taşımacılığına ilişkin temel bilgileri edindirmek ve demiryolu taşımacılığının lojistik sistem içindeki önemini kavramak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Sibel TEKMEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Demiryolu ile ilgili temel kavramlar; Lojistik Sektörü ve demiryolları; Raylı Ulaşım Sistemleri, Trenlerde sınıflandırma ve türleri, Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Lojistik ve Tedarik Zinciri Yönetimi Perspektifinden Demiryolu Taşımacılığı, Ömer Faruk GÖRÇÜN ve Özhan GÖRÇÜN, Beta Yayıncılık.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
TOPLAM 0

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Demiryolu taşımacılığının tarihsel gelişimi ve avantajlı- dezavantajlı yönleri
2Demiryolu ile ilgili temel kavramlar
3Lojistik Sektörü ve demiryolları
4Lojistik Sektörü ve demiryolları
5Vagon türleri ve Vagon tahsisi
6Raylı Ulaşım Sistemleri, Trenlerde sınıflandırma ve türleri
7Trenlerin sefere hazırlanması
8Uluslararası demiryolu taşımacılığında operasyon yönetimi
9Uluslararası demiryolu taşımacılığında operasyon yönetimi
10Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında İşletim Modelleri ve Yönetimi
11Uluslararası Demiryolu Taşımacılığında İşletim Modelleri ve Yönetimi
12Vagona eşya yüklenmesi ve emniyeti
13Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı
14Uluslararası Demiryolu Eşya Taşımacılığı
15Yıl Sonu Sınavı
16Yıl Sonu Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Demiryolu taşımacılığının önemini kavramak555454555
Demiryolu taşımacılığının operasyonlarını tanımlayabilmek 555454555
Lojistik sistem içinde intermodal operasyonlar için süreçleri tanımlayabilmek555454555
Demiryolu operasyonlarını ulusal ve uluslararası standartlar bağlamında kavramak555454555
Demiryoluyla yük taşımacılığında farklı ölçümlemeleri ve talepleri yapmak555454555
Demiryolu taşımacılığının gelişimi için gerekli olan hedeflere ve yeterliliklere ulaşmak555454555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek