Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004632006 Zorunlu 4.00 7 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Öğrencilere rehberliğin tanımını, ilkelerini, hizmet alanlarını, türlerini, bireyi tanıma tekniklerini açıklama becerisi kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Eren ARTAN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Temel kavramlar, öğrenci kişilik hizmetleri, psikolojik danışma ve rehberliğin bu hizmetler içerisindeki yeri, rehberliğin ilkeleri, gelişimi, psikolojik danışma ve rehberliğin çeşitleri, servisler (hizmetler), teknikler, örgüt ve personel, alandaki yeni gelişmeler, öğrenciyi tanıma teknikleri, rehber-öğretmen işbirliği, öğretmenin yapacağı rehberlik görevleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1 Can, G. 2005; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Pegem Yayınları, Ankara 2 Kaya, A . 2004; Psikolojik Danışma ve Rehberlik, Anı Yayınları, Ankara 3 Yeşilyaprak, B. 2002; Eğitimde Rehberlik Hizmetleri, Nobel Yayın Dağıtım, Ankara

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Rapor Hazırlama215.030.0
Rapor Sunma22.04.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma76.042.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma76.042.0
TOPLAM 120

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Rehberlik ve öğrenci kişilik hizmetleri - Rehberlik ve eğitim - Rehberliğin türleri
2Eğitsel rehberlik - Eğitsel rehberlikte amaçlar - Eğitsel rehberliğin önemi ve ilkeleri - Eğitsel rehberlikte öğretmen rolleri - Eğitsel rehberlikte problem alanları
3Mesleki rehberlik - Mesleki rehberlik alanı ve önemi - Meslek ve kariyer - Kariyer eğitimi ve gelişimi - Meslek seçimini(kariyer gelişimini) etkileyen faktörler - Meslek gelişimi (kariyer gelişimi)ile ilgili kuramlar - Mesleki bilgilendirme
4Mesleki rehberlik - Meslek seçiminde kullanılan araçlar - Çoklu zeka ve meslek seçimi - Üstün yeteneklilerde meslek seçimi - Meslek( kariyer) danışmanlığı - Türk eğitim sisteminde mesleki yönlendirme ve meslek seçimi süreci
5Kişisel rehberlik - Bireysel problemlilik ve uyum - Bireysel farklılıklar - Özgüven geliştirme - Benlik saygısı geliştirme - Stresle başa çıkma - Okullarda zararlı alışkanlıklar
6Ara Sınav
7Bireyi tanıma teknikleri -Bireyi tanımanın önemi - Bireyin bilinmesi gereken yönleri - Nitel tanıma yöntemleri
8Bireyi tanıma teknikleri - Nicel tanıma yöntemleri
9Eğitimde çoklu zeka kuramı - Ç.Z.K.\\'nın tanımı ve gelişimi - Ç.Z.K.\\'nın özellikleri - Öğrencilerin zeka alanlarının belirlenmesi
10Rehberlik ve özel eğitim - Özel eğitime muhtaç olma durumu - Okul fobisi - Zihinsel gelişim farklılıkları - Otistik çocuklar - Down sendromlu çocuklar - Hiperaktif çocuklar - Epileptik çocuklar
11Üstün yetenekli çocuklar - Üstün yetenekli çocukların özellikleri - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi - Üstün yetenekli çocukların belirlenmesi ve eğitimi Öğrenme güçlükleri
12Rehberlik ve iletişim - İletişim becerilerinin gereği ve önemi - İletişim düzeyleri - Sözel ve sözel olmayan iletişim - İletişim ve empati
13Rehberlikte örgüt ve personel. Okul rehberlik programlarının geliştirilmesi
14Değerlendirme

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Rehberlikle ilgili temel kavramları tanıma.
Rehberliğin ilkelerini tanımlama.
Öğrenciyi tanıma tekniklerini tanıma. 4 3 5 3
Eğitimsel rehberliğin önemini tanıma. 1
Meslek rehberliğinde kullanılan materyalleri tanıma.
Çoklu Zeka Kuramı’nı tanıma. 4 4 4 2
Rehberlik ve özel eğitim hakkında bilgi sahibi olma.
Okul rehberliği programları geliştirebilme. 2

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek