Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001382010 Seçmeli .00 4 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Öğrencilere iş ve sosyal güvenlik mevzuatı kapsamında hukuki bilgilerin verilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Erol GEÇİCi

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Bu dersi alabilmenin önkoşulu,Temel Hukuk dersinin daha önceden alınıp, başarılı olunmasıdır.

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bireysel ve Toplu İş Hukuku. Sözleşmeler, Fesihler, Çalışma Süreleri, İş Sağlığı ve Güvenliği, Sendikacılık ve Toplu İş Sözleşmeleri ile ilgili yasal düzenlemeler. Sosyal Güvenlik. Çalışanların Sosyal güvenlik hakkını düzenleyen yasal düzenlemeler. 5510 sayılı yasa.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Müjdat Şakar. İş Hukuku ve Sosyal Güvenlik Hukuku (MYO için), Beta Yayınları, İstanbul, 2015. Nuri Çelik. İş Hukuku Dersler, Beta Yayınları, İstanbul, 2017

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Ev Ödevi250
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma28.016.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma28.016.0
Ev Ödevi25.010.0
TOPLAM 86

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İş hukuku kavramı, iş hukukunun özellikleri ve kaynakları ile iş hukukunun uygulanma alanı
2Bireysel iş hukuku kavramı, kapsamı ve iş sözleşmesi
3İş sözleşmesinden doğan haklar ve borçlar
4İş sözleşmesinin sona ermesi ve fesih türleri
5Kıdem tazminatı kavramı, miktarı ve hesaplanması
6Çalışma süreleri, dinlenme süreleri ve tatiller ile İSG kavramı
7Sendikalar hukuku
8Ara Sınav
9Toplu iş sözleşmesi hukuku
10İş uyuşmazlıkları ve çözüm yolları
11Sosyal güvenlik kavramı ile iş yerinin ve sigortalılarının kuruma bildirilmesi, primler ve prim belgesi
12İş kazaları, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortası
13Genel sağlık sigortaları ile hizmetlerin birleştirilmesi ve Genel Değerlendirme
14Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Bireysel iş hukuku alanındaki uygulama örneklerini değerlendirebilme334244444
Toplu iş hukuku alanındaki uygulama örneklerini değerlendirebilme443244344
İş hukuku ile ilgili konularda analiz yapabilme344244433
İş hukuku ile ilgili öğretisel sorunları tartışıp çözüm üretebilme444244344
iş hukuku alanında teori ile uygulama arasında karşılaştırma yapar, sorunlar ortaya atıp çözümler üretebilme443244444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek