Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001402010 Seçmeli .00 4 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Uluslararası işletmecilik kavramı ve faaliyetleri ile uluslararası lojistik faaliyetlerine ilişkin teori ve güncel yaklaşımları ile stratejileri öğrenme ve uygulama.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Sibel TEKMEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Uluslararası işletmeciliğe ilişkin temel kavramlar, çevre unsurları, uluslararası işletmecilik faaliyetleri, stratejiler ve örgütsel yapılanmalar, uluslararası insan kaynakları yönetimi, uluslararası pazarlama ve tedarik zinciri yönetimi, ulaştırma sistemleri, uluslararası taşımacılık yönetimi, sürdürülebilir lojistik.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Uluslararası İşletmecilik, Anadolu Üniversitesi Yayınları; Uluslararası Lojistik, Anadolu Üniversitesi Yayınları.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Bireysel Çalışma163.048.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 90

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Uluslararası İşletmecilikte Temel Kavramlar
2Uluslararası İşletmecilik ve Çevresel Güçler
3Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri
4Uluslararası İşletmecilik Faaliyetleri
5Uluslararası İşletmelerde Strateji ve Örgütsel Yapılanma
6Uluslararası İnsan Kaynakları Yönetimi
7Uluslararası Pazarlama
8Uluslararası İşletmelerde Dağıtım ve Tedarik Zinciri Yönetimi
9Ulaştırma Sistemleri
10Uluslararası Taşımacılık Yönetimi
11Uluslararası Satın Alma ve Tedarik Stratejileri
12Sürdürülebilir Lojistik
13Lojistik Merkezler
14Lojistik Sistemlerde Performans Yönetimi
15Genel Sınav
16Genel Sınav

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Küreselleşmenin uluslararası işletmecilik bağlamında anlamını tanımlamak555354554
Uluslararası işletme, ticaret ve yatırım alanlarındaki temel kavramları tanımlamak 555354554
Uluslararası işletmecilik faaliyetlerini analiz etmek ve yorumlamak555354554
Lojistik sistemlerinde uluslararası ulaştırma hizmetleri ve yönetimi ile ilgili karar süreçlerini tanımlamak555354554
Uluslararası ürün tedariğinde gerekli koşulları sıralamak555354554
Uluslararası ticaret terimlerini tanımlamak555554554
Lojistik merkezleri tanımlamak ve özellikleriyle faydalarını açıklamak555354554
Lojistik sistemlerde performans yönetiminin önemini açıklamak555354554

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek