Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004652006 Zorunlu 3.00 7 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersi tamamlayan öğrenciler özel gereksinimi olan çocuklar ve özel eğitimle ilgili genel bilgi ve becerileri edinerek, bu bilgi ve becerileri tartışabileceklerdir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Nurhan Cora İNCE

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Özel eğitim ve temelleri Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikler Özel eğitimde değerlendirme Kaynaştırma Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamalar Farklı yetersizlik türlerinin nedenleri, özellikleri, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları Özel gereksinimli öğrenciler için Matematik dersindeki öğretimsel uyarlamalar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Diken, İ.H. (Editör) (2008) Özel Gereksinimi Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim. Pegem Akademi yayını, Ankara. Akçamete, G. (editör), (2009). Genel Eğitim Okullarında Özel Gereksinim Olan Öğrenciler ve Özel Eğitim Kök Yayıncılık Ankara. Ataman, A.(Editör). (2003) Özel Gerekesinimli Çocuklar ve Özel Eğitime Giriş. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara. Diken, İ.H. (Editör)İlköğretimde Kaynaştırma. Pegem Akademi yayını, Ankara.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Örnek Vaka İncelemesi210.020.0
Rapor Hazırlama210.020.0
Rapor Sunma21.02.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 79

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Özel eğitim ve temelleri
2Özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikler
3Özel eğitimde değerlendirme
4Kaynaştırma
5Erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamalar
6Farklı yetersizlik türlerini tanımlama
7Ara Sınav
8Farklı yetersizlik türlerinin nedenleri, özellikleri, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları
9Farklı yetersizlik türlerinin nedenleri, özellikleri, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları
10Farklı yetersizlik türlerinin nedenleri, özellikleri, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları
11Farklı yetersizlik türlerinin nedenleri, özellikleri, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları
12Farklı yetersizlik türlerinin nedenleri, özellikleri, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunları
13Özel gereksinimli öğrenciler için Matematik dersindeki öğretimsel uyarlamalar
14Özel gereksinimli öğrenciler için Matematik dersindeki öğretimsel uyarlamalar

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Öğrenci özel eğitim ve temellerini tartışabilecektir.2 1 2 2
Öğrenci özel eğitimle ilgili yasa ve yönetmelikleri tartışabilecektir. 2
Öğrenci özel eğitimde değerlendirme sürecini tartışabilecektir. 2 2 2
Öğrenci Türkiye'deki erken çocukluk özel eğitimi ve bu konudaki uygulamaları açıklayabilecektir.
Öğrenci farklı yetersizlik türlerinin nedenleri, özellikleri, yaygınlık oranları, uygun eğitsel uygulamalar ve sorunlarını tartışabilecektir. 2 1 2 2 3
Özel gereksinimli öğrenciler için Matematik dersindeki öğretimsel uyarlamaları açıklayabilecektir 1 1 1 2

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek