Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004742006 Seçmeli 4.00 8 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Seçilen çalgının genel tanıtımı, okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemini kavratmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Gamze Çalık Çetin

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu ders şubelere göre dönüşümlü olarak Mandolin, Keman ,Piyano,gitar, blokflüt,melodika ve orff çalgıları, gibi okutulmaktadır.) Yukarıda verilen çalgılardan birini seçerler .Erken çocukluk döneminde Çalgı pedegojisi , gelişim alanlarını merkeze almada çalgı eğitiminin önemi,Çalgı çeşitleri ve işlevselliği, çalgısının genel tanıtımı, okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi, enstrumanı ile doğru duruş ve tutuş pozisyonu, sağ ve sol el teknikleri ve paralelliği. kullanılan perdeler, Basit ezgilerle yaygın kullanılan makamlarla eş zamanlı olarak, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 zamanlı usullerle yazılmış ezgileri çalma. Okul-müzik eğitiminde kullanılabilecek ezgiler, ezgileri toplu çalabilme becerisi, orta ve üst tel kullanımı. ders, okul çalgılarının eğitimde nasıl kullanılacağını, teknik özelliklerini, okul müziği doğasının uygulanmasını çalgı literatürü ile öğrenme-öğretme tekniklerini kapsar. çalgının ritmik yapı ve ses özellikleriyle eğitim (okul) müziğinde kullanım teknikleri, Türk ve dünya müziğinde kullanılırlığı ile literatürünü, öğrenme-öğretme yöntemlerini Gitar: Gitar çalgısının genel kullanım özelliklerini tanıyabilme, gitarla doğru oturuş ve tutuş pozisyonunu alabilme, gitarın akordu ve basit arpejleri yapabilme. Küçük ölçekli ezgileri çalabilme. Okul şarkılarını solo olarak çalabilme. I. pozisyondaki temel akorları tanıyabilme. Okul şarkılarına akorla eşlik edebilme. Soprano Blokflüt:Çalgının tanıtımı, yapılışı ve aile içindeki konumu, ses alanı ve olanakları. Okul müzik eğitiminde kullanılma nedenleri, tutuş, üfleme ve ses üretme teknikleri. Küçük ölçekli ezgileri çalabilme. Şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı olarak öğretilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım122.024.0
Uygulama/Pratik102.020.0
Bireysel Çalışma120.020.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 106

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Çalgı çeşitleri ve işlevselliği, Seçilen çalgının genel tanıtımı, İlköğretimde çalgı öğretiminde çalgıların nasıl ve hangi yöntemlerle öğretileceği ve önemi.
2 enstrumanın doğru duruş ve tutuş pozisyonu, sağ ve sol el teknikleri ve paralelliği. Müzikteki temel sürelerin çalgı pedegojilerine göre durumu
3Enstruman ile ilgili genel bilgiler, okul-müzik eğitimindeki yeri ve önemi
4Çalgının yapısal özellikleri temel alarak Kolay ve basit ezgilerin temelden ve kolaydan başlayarak öğretilmesi
5Ses ve çalgı müziğinin elele yürütülmesinin önemi uygulama örnekleri
6Çalgı ve şarkı öğretiminde kuramsal bilgilerin önemi ve uygulama örnekleri
7Türk ve batı müziği ses sistemi ve enstruman üzerinde basit makamlar ve ton bilgisi sistemi hakkında kısa bilgi
8Türk ve batı müziği ses sistemi ve enstruman üzerinde basit makamlar ve ton bilgisi sistemi hakkında kısa bilgi ve uygulama örnekleri
9Türk ve batı müziği ses sistemi ve enstruman üzerinde basit makamlar ve ton bilgisi sistemi hakkında kısa bilgi uygulama örnekleri
102, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 zamanlı usullerle yazılmış ezgileri çalma Okul müziğinde kullanılan ezgilerin öğretilmesi.
112, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ve 10 zamanlı usullerle yazılmış ezgileri çalma
12Okul müzik eğitiminde kullanılabilecek ezgileri çalma
13Okul müzik eğitiminde kullanılabilecek ezgileri toplu çalma Şarkı, türkü, marş ve çeşitli eğitim müziklerinde uygulamalı olarak öğretilmesi
14İlköğretim çağı çocuklarıyla uygulayabilecek Repertuvar çalışmaları İlköğretim çağı çocuklarıyla uygulayabilecek Repertuvar çalışmaları Sahne kullanma ve toplu çalma ve söyle uyugulmalarının sergilenmesi
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Okul çalgılarının eğitimde nasıl kullanılacağını kavrayabilme54435555555555
Okul çalgılarının teknik özelliklerini tanıyabilme54535555555554
Okul ortamındaki müzik derslerinde kullanılabilecek tekerlemeler ve şarkıları okul çalgıları ile seslendirebilme55545555555555
Okul çalgıları ile yapılan basit eşlik düzenlemeleri oluşturabilme55445555555555
Okul çalgıları ile çalınabilecek parçalardan repertuvar oluşturabilme55545555555555
Okul çalgılarının öğrenme ve öğretme tekniklerini kavrayabilme53454555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek