Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102002032011 Zorunlu 4.00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

İthalat ve İhracat sırasında meydana gelen işlemlerden muhasebe ile ilgili olanların seçilerek, bunlara uygun kayıtlarının yapılması

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Erol GEÇİCİ; Öğr. Gör. Gülriz Hande Yılmaz

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Genel Muhasebe dersini almış olmak

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Döviz İşlemlerin Muhasebeleştirilmesi, İthalat ve ihracat işlemlerinin muhasebeleştirilmesi, İthalat ve İhracat için KDV Uygulamaları ve muhasebeleştirilmesi, Dış Ticarette Devlet Yardımları ve Teşviklerin Muhasebeleştirilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Feridun Kaya, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi Beta Yayınevi, İstanbul Yaser Gürsoy, Dış Ticaret İşlemleri Muhasebesi 10. baskı, Ekin Yayınevi, Bursa

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma104.040.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma105.050.0
Ev Ödevi122.024.0
TOPLAM 116

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Dış ticaret işlemlerinde muhasebenin Yeri ve Önemi
2Tek düzen Hesap Planı ve Dış Ticaret işlemlerinde Kullanılan Hesaplar
3Döviz işlemlerinin muhasebeleştirilmesi ve Nazım Hesaplar
4Döviz işlemlerini ile ilgili Değerleme İşlemleri
5Peşin Ödeme Ödeme Şekline göre İthalat İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları
6Mal Mukabili Ödeme Şekline göre İthalat İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları
7Vesaik Mukabili Ödeme Şekline göre İthalat ve İhracat İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları
8Vize Sınavı
9Akreditif Ödeme Şekline Göre İthalat ve İhracat İşlemlerinin Muhasebe Kayıtları
10İthalat İşlemlerinde KDV işlemleri ve Muhasebe Kayıtları
11İhracat İşlemlerinde KDV işlemleri ve Muhasebe Kayıtları
12Dış Ticarette Devlet Yardımları ve Teşvikler ve Muhasebe Kayıtları
13Dış Ticarette Kredi İşlemleri ve Muhasebe Kayıtları
14Final sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Dış ticaret olgusunu kavrayabilmek444344455
Uluslararası terim ve kavramları öğrenebilmek454344445
Mevzuata uygun ihracat muhasebe kaydını yapabilmek445355454
Mevzuata uygun ithalat muhasebe işlemlerini yapabilmek554344444
Dış ticarette Kdv mahsup işlemlerini ve diğer konuları kavrayabilmek445355555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek