Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102002052011 Zorunlu 4.00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı uluslararası alanda taşımacılığın yasal çerçevesi, taşımacılık yönetimi ve operasyonlarına yönelik olarak taraflar ve sorumlulukları, kullanılan araç- gereçler, taşıma yöntemleri ve belgelerine ilişkin kapsamlı bilgi aktarmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Sibel TEKMEN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Taşımacılık türleri, taşımacılığın yasal çerçevesi, taşımacılık türlerinde kullanılan yöntemler ve belgeler, sektörde faaliyet gösteren uluslararası örgütler, taraflar ve görevleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Prof.Dr.Murat Erdal ve Doç.Dr.Metin Çancı; Uluslararası Taşımacılık Yönetimi, UTİKAD yayınları, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Bireysel Çalışma164.064.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma125.025.0
TOPLAM 111

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Taşımacılığın gelişimi, temel kavramlar, taşımacılık türleri ve uluslararası taşımacılık eğilimleri
2Uluslararası havayolu kargo taşımacılığı- havayolu kargo taşımacılığının gelişimi, uluslararası havayolu kargo taşımacılığında taşıma işleri organizatörü, havayolu kargo taşımacılığının yasal çerçevesi, havayolu kargo taşımacılığında uluslararası örgütler
3Uluslararası havayolu kargo taşımacılığında yer hizmeti veren kuruluşlar, IATA üyesi kargo acenteleri ve kargo acentelerinin sorumlulukları
4Havayolu konşimentosu, taşıyıcının yükümlülük sınırları, ana konşimento ve ara konşimento, havayolu kargo taşımacılığında fiyatlandırma
5Havayolu taşımacılığında kargo tipleri, taşıma üniteleri, palet tipleri, konteyner tipleri, uçak tipleri ve özellikleri, havayolu eşya taşımacılığında kargo tipleri
6Uluslararası karayolu eşya taşımacılığı- uluslararası karayolu eşya taşımacılığında taşıma işleri organizatörü, Karayolu eşya taşımacılığında fiyatlandırma ve karayolu taşıma sözleşmesi, ihracat ve ithalat taşıma süreçleri
7Uluslararası karayolu eşya taşımacılığının yasal çerçevesi, taraflar ve sorumlulukları, karayolu eşya taşımacılığında uluslararası örgütler, Uluslararası karayolu eşya taşımacılığının bileşenleri, Türkiye'nin Uluslararası karayolu eşya taşımacılığında ana güzergahları
8Uluslararası demiryolu eşya taşımacılığı- Uluslararası demiryolu eşya taşımacılığında taşıma işleri organizatörü, taraflar, ithalat- ihracat taşıma süreçleri, yasal çerçeve ve uluslararası örgütler
9Demiryolu eşya taşımacılığında fiyatlandırma, Demiryolu Taşıma sözleşmesi ve CIM belgesi, Uluslararası demiryolu eşya taşımacılığında vagon üzerindeki işaretler
10Uluslararası denizyolu eşya taşımacılığı- Uluslararası denizyolu eşya taşımacılığında taşıma işleri organizatörü, ithalat- ihracat taşımaları ve transit taşımalar, denizyolu eşya taşımacılığı temel sözleşme tipleri, düzenli hat taşımacılığı, fiyatlandırma
11Denizyolu konşimentosu, denizyolu eşya taşımacılığında uluslararası örgütler, temel bileşenler ve taşıma üniteleri
12Kombine taşımacılık ve belgeler- temel tanım ve kavramlar, kombine taşımacılık kavramı ve temel özellikleri
13Kombine taşımacılığın bileşenleri, kombine taşımacılıkta swap body, kombine taşımacılığın yasal çerçevesi
14Uluslararası kombine taşımacılıkta rol oynayan örgütler, taşıma işleri organizatörü ve taşımacılık belgeleri
15Genel sınav
16Genel sınav

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Uluslararası taşımacılığın yasal çerçevesini kavramak545354554
Uluslararası taşımacılık operasyonlarında taraflar ve görevlerini öğrenmek544354554
Uluslararası taşımacılık türlerinin her birinde kullanılan yöntemlere ilişkin bilgi sahibi olmak544354554
Uluslararası taşımacılık operasyonlarında kullanılan belgeleri öğrenmek ve kullanımını gerçekleştirmek554354554
Uluslararası taşımacılık türlerinde uluslararası örgütleri öğrenmek ve önemini kavramak554354554
Uluslararası taşımacılık operasyonları yönetimini gerçekleştirmek554354554

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek