Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102002072011 Zorunlu 2.00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

İşletmelerin küresel boyuttaki pazarlama faaliyetlerinde başarılı olabilmeleri için büyük önem taşıyan çevresel faktörlerin anlaşılması, uluslararası pazarlara giriş, ödeme ve teslim şekillerinin açıklanması ve uluslararası pazarlama stratejilerinin nasıl oluştuğunun aktarılması amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör.Erol GEÇİCİ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Pazarlama İlkeleri dersinin alınmış olması tavsiye edilir.

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ulusal ve uluslararası pazarlar/ Uluslararasılaşma teorileri/Ülke imajı/ Uluslararası pazarlama makro çevresi (ekonomik, kültürel, sosyal, politik ve yasal çevre)/ Uluslararası fırsatları analiz yöntemleri / Uluslararası pazarlama mikro çevresi/ Uluslararası pazarlamada hedef belirleme/pazar seçimi/pazara giriş yöntemleri/uluslararası pazarlama bileşenleri-standardizasyon ve uyarlama/ Uluslararası pazarlama yönetiminin örgütlenmesi ve kontrolü.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Mehmet Karafakioğlu, Uluslararası Pazarlama Yönetimi, Beta Yayınları, 7. Baskı, 2012. Warren J. Keegan, Mark C. Green, Global Marketing, Pearson, 7. Edition, 2012.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Ev Ödevi250
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma44.016.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma75.035.0
Ev Ödevi24.08.0
TOPLAM 61

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Uluslararası Ekonomik İlişkilerin Temel Konuları, Uluslararası Mal Hareketi
2Firmaları Uluslararası Pazarlara Yönelten Nedenler
3Küreselleşme olgusu ve pazarlamaya etkileri
4Firmaların küreselleşme süreci
5Küresel Pazarlama Kavramı
6Küresel Pazarlamada mikro çevre faktörler
7Küresel Pazarlamada makro çevre faktörler
8Ara Sınav
9Küresel Pazarlama Stratejileri: Pazar Bölümleme ve Hedefleme
10Küresel Pazarlamada Konumlandırma
11Küresel Pazarlama Karması, Ürün ve Marka Kararlar
12Fiyatlandırma Kararları, Dağıtım Kanalları ve Fiziksel Dağıtım Kararları
13Pazarlama İletişimi Kararları
14Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Küresel pazarlama ve küresel ticaret kavramlarını tanımlayabilme544333444
Uluslararası pazarlama araştırmasını ve araştırma türlerini tanımlayabilme544333444
Küresel pazara uygun stratejileri geliştirebilme544333444
Küresel pazarlama açısından teslim şekillerini sıralayabilme544333444
Küresel pazarlama açısından mal bedellerinin ödenme yöntemlerini açıklayabilme544333444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek