Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004822006 Seçmeli 4.00 8 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrenciye toplam kalite yönetimi anlayışı ve kalite yönetim sistemleri ile ilgili konuları kavratmak ve öğrenciyi bir okulda toplam kalite yönetimi uygulayacak ve kalite yönetim sistemi kuracak donanıma sahip kılmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kaya Yıldız

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kalite kavramı, kalitenin tarihsel gelişimi, Toplam Kalite Yönetimi Felsefesi ve İlkeleri, Toplam Kalite Yönetiminde Tedarikçiler, Kalite Yönetim Sistemleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Çetin, C. (1998), Toplam Kalite Yönetimi ve ISO 9000 Kalite Güvence Sistemi, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., İstanbul Tekin, M. (2006), Kalite Güvence ve Standartlar, 1. Baskı, Günay Ofset Konya. Özveren, M. (2000), Toplam Kalite Yönetimi, Alfa Basın Yayın Dağıtım, İstanbul. Bridge, B. (2003). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları. Beyaz yayınları Doğan, E. (2002). Eğitimde Toplam Kalite Yönetimi. Elma Yayınevi.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Tartışma52.010.0
Rapor Sunma110.010.0
Makale Kritik Etme210.020.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma130.030.0
TOPLAM 112

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Kalite kavramı
2Kalitenin tarihsel gelişimi
3Kalitenin Temel Elemanları ve Kalitenin Boyutları
4Toplam Kalite Yönetiminin Temel Kavramları
5Toplam Kalite Yönetiminin tarihsel gelişimi
6Toplam Kalite Yönetiminin Öncüleri
7Toplam Kalite Yönetimi Araçları
8Ara Sınav
9Toplam Kalite Yönetimi Araçları
10Toplam Kalite Yönetimi Araçları
11Kalite Yönetim Sistemleri
12TKY Uygulama Adımları
13TKY Uygulama Adımları
14Toplam Kalite Yönetimi Uygulamaları Örneği

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Kalite kavramını bilir 3 33 3 3
Toplam Kalite Yönetimi ilkelerini bilir.3 3 3 3 3
plam Kalite Yönetimi Uygulamasının Adımlarını bilir 3 33 3 3333

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek