Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004882006 Seçmeli 4.00 8 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

İlköğretimde teftiş ve teftişin önemi hakkında genel bir bakış açısı kazanlarını sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Kaya YILDIZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İlköğretimde Teftiş, Teftişin Önemi ve yönetimin alt sistemi olan teftişin amaç ve görevleri, yapısı sistem analizi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Taymaz, Haydar, Eğitim Sisteminde Teftiş, Pegem Yayıncılık, Ankara, 2002. Milli Eğitim Bakanlığı Teftiş Kurulu Tüzüğü (http://mevzuat.meb.gov.tr) Mili Eğitim Bakanlığı İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği (http://mevzuat.meb.gov.tr) Başaran A. ve Bozkurt E. (2003) Türk Milli Eğitim Teftiş Sisteminde Yapılanma Sorunu-Geçmişten Günümüze- Tem-Sen Yayınları No:1 Ankara TOK, T.N.(2007) İlköğretim Müfettişlerinin İş Doyumu ve Örgütsel Bağlılıkları, (Doktora tezi) Tem-Sen yayınları No: 7, Ankara Kayıkçı, K.(2005) M.E.B. Denetmenlerinin Denetim Alt Sisteminin Yapısal Sorunlarına İlişkin Algıları ve İş Doyum Düzeyleri (Doktora tezi) Tem-Sen Yayınları No:6 Ankara MEB (1993) Teftiş Kurulu Yönetmeliği MEB (1999) İlköğretim Müfettişleri Başkanlıkları Yönetmeliği MEB ( 2006 ) İç Denetçilerin Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (12 Temmuz 2006 Tarihli ve 26226 Sayılı R. G.)

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım51.05.0
Tartışma51.05.0
Takım/Grup Çalışması15.05.0
Örnek Vaka İncelemesi110.010.0
Rapor Hazırlama110.010.0
Rapor Sunma110.010.0
Bireysel Çalışma110.010.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma25.010.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
Okuma52.010.0
Ev Ödevi210.020.0
TOPLAM 117

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Derse giriş ve dersin planlaması
2Teftiş ile ilgili temel kavramlar: Tanımı, tarihi gelişimi
3Teftişin amacı
4Teftişin İşlevleri
5Teftiş Türleri
6İlköğretimde Teftiş
7İlköğretimde Teftiş
8Ara sınav
9İlköğretim okullarında Teftişin amacı ve görevleri
10İlköğretim okullarında Teftişin amacı ve görevleri
11İlköğretim okullarında amaç, yapı ve süreç boyutunda teftişin analizi
12Soruşturma Türleri; İdari Soruştıurma
13Soruşturma Türleri; Adli Soruştıurma
14Genel Değerlendirme

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Teftiş ile ilgili kavramlar bilgisi33
Teftişin amaç ve görevlerini açıklayabilme33
Teftişin önemini kavrayabilme3 3 3 3

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek