Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902003132011 Seçmeli 6.00 3 2 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Çevre Mühendisliğine yönelik organik kimya temel konularının ve kavramlarının verilmesi, Çevre Mühendisi olarak mezun olabilecek öğrencilerin organik teknolojilerdeki süreçleri ve sentezleri daha iyi anlayabilecek duruma gelmelerinin sağlanması olup ayrıca organik yapıların özelliklerinin ve reaksiyonlarının kavranmasıdır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Berrin Topuz

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Organik kimyanın temel prensipleri, reaksiyonları, organik reaksiyonlardaki proses tipleri ve reaksiyon kademeleri.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim Üyesi tarafından hazırlanan ders notu

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım128.028.0
Soru-Yanıt128.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma160.060.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma160.060.0
TOPLAM 178

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Organik Kimyaya Giriş 5 6 7 8 10 11 12 13 14
22 Organik Kimyanın Yapı Teorisi ve Lewis Gösterimi
33 Organik Yapıların Sınıflandırılması
44 Organik Yapıların IUPAC Sistemine Göre Adlandırılması
5Siklo Alkanların, Alken ve Siklo Alkenlerin IUPAC Sistemine Göre Adlandırılması
6Alkanların Fiziksel Özellikleri ve Elde Ediliş Yöntemleri (Sentezleri)
7Alkanların Kimyasal Reaksiyonları Alkenlerin Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Kimyasal Reaksiyonları
81. vize
9 9 Alkinlerin (Asetilen) Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Kimyasal Reaksiyonları
10Alkollerin Özellikleri, Sentezleri ve Kimyasal Reaksiyonları
11Eterlerin Adlandırılması, Sentezleri ve Reaksiyonları
12Aldehit ve Ketonların Adlandırılması, Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Reaksiyonları
13Karboksilik Asitlerin Adlandırılması, Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Reaksiyonları
14Aromatik Bileşiklerin Adlandırılması, Fiziksel Özellikleri, Sentezleri ve Reaksiyonları
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Organik kimyanın önemini kavrar 32223334233
Organik yapıların sınıflandırılmasını kavra43323333233
Organik yapıları IUPAC sistemine göre tanımlar ve uygular 43333333233
Organik yapıların kimyasal sentezlerini kavrar ve uygular 33434333333

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek