Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630601036412000 Zorunlu 6.00 5 3 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Danışmanın uzmanlık alanına ilişkin bilgi ve deneyimleri ışığında, öğrencilerin tez çalışmalarının yönlendirilmesi, tez konuları ile ilgili bilgi ve beceri kazanmalarının sağlanması, literatür araştırma ve değerlendirme yeteneğinin kazandırılması, araştırma sürecinde izlenilmesi gereken yolların ve çalışma disiplini ile etiğinin öğretilmesidir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma alanı ile ilgili sorunların tanımlanması; ele alınacak sorunun seçilmesi ve araştırma sınırlarının saptanması; literatür araştırması ve değerlendirmesi; sorunla ilgili diğer bilgi ve veri kaynaklarının araştırılması; araştırma yöntemi ana hatlarının belirlenmesi; sorunun saptanan yöntem çerçevesinde ele alınması; elde edilen sonuçların değerlendirilmesi; tez yazma kurallarının anlatılması; sözlü sunum kurallarının anlatılması.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Bireysel Çalışma1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Rapor Hazırlama150
Rapor Sunma150
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Rapor Hazırlama143.042.0
Rapor Sunma143.042.0
Bireysel Çalışma143.042.0
Okuma142.028.0
Performans142.028.0
TOPLAM 182

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
2Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
3Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
4Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
5Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
6Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
7Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
8Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
9Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
10Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
11Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
12Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
13Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
14Dersin amacına ulaşmaya yardımcı olacak şekilde tez konusu üzerine çalışmalar yapmak.
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789101112131415
Tez alanındaki teorik ve uygulamalı problemler belirleme becerisi kazandırır555555555555555
Tez konusu ile ilgili olarak teorik ve uygulamalı yeni çözümler geliştirme becerisi kazanır555555555555555
Tez konusu ile ilgili güncel literatür hakkında bilgi sahibi olur555555555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek