Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631401015212000 Zorunlu 6.00 4 2 lisansüstü Örgün Öğretim Türkçe

Dersin Amacı

Öğrencileri araştırma yöntemlerinin tarihsel gelişimi, araştırmada yöntemin önemi, kuramsal temelleri, temel kavramları, araştırma teknikleri, araştırmanın aşamaları, planlanması, veri toplanması, verilerin değerlendirilmesi gibi konularda eğitmek amaçlanmaktadır. Öğrencinin tez konusu bağlamında nasıl analiz yapması gerektiği incelenecektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamer Kasım

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öncelikle bilim tarihinin gelişimine ilişkin tarihsel süreç, bilimsel yönteme ilişkin ana akımlar, araştırmanın kuramsal temelleri ve kavramlarını öğrenerek, araştırma planı, varsayımı, gözlem, soru/anket hazırlama, veri toplama ve değerlendirme yöntemleri, araştırma raporunun hazırlanması konuları incelenmektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders notları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Bireysel Çalışma1612.0192.0
TOPLAM 192

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1tez konusunun belirlenmesi
2tez önerisinin hazırlanması
3tez önerisinin hazırlanması
4tez önerisinin hazırlanması
5tez bölümlerinin yazılması
6tez bölümlerinin yazılması
7tez bölümlerinin yazılması
8tez bölümlerinin yazılması
9tez bölümlerinin yazılması
10tez bölümlerinin yazılması
11tez bölümlerinin yazılması
12tez bölümlerinin yazılması
13tez bölümlerinin yazılması
14tez bölümlerinin yazılması
15tez bölümlerinin yazılması

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Araştırma Yöntem ve tekniklerine ilişkin tarihsel süreci, temel kavramları öğrenmek5555555555555
Araştırmanın yapısını öğrenerek araştırma raporu hazırlamayı öğrenme5555555555555
Varsayımda bulunma ve görüşme/anket tekniklerini anlama5555555555555
Kitaplık, internet gibi kaynaklardan veri sağlama ve kullanmayı ileri düzeyde öğrenme 5555555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek