Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
REKL001 Seçmeli 4.00 8 4 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Bu dersin amacı: öğrenciye iş hayatıyla ilgili bilgi ve becerileri kazandırmak ve girişimcilik ve inavasyon konusunda farkındalık yaratmak için gerekli bilgi ve görgüyü kazandırmak. Mesleği ve diğer iş alanlarında frısatları farketmek ve ekonomik bir değer yaratmak için bilgi sahibi yapmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Kemal AVCI

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Dersin İçeriği

Girişimcilik, inovasyon, İş kurma ve yönetme sürteç süreçleri, bir fikrin ekonomik değere dönüşebilmesi için gerekli süreçler, kurumsal kültür, kurumsal kimlik, kurumsal imaj, kurumsal itibar, kurumsal iş etiği, marka yaratma, işletme yönetme bilinci, franchising, laesing, pazar araştrıması ve pazarlamanın 7P'si gibi konular.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Girişimcilik ve İnovasyon Yönetimi-Editör: Prof. Dr. Kahraman Çatı Örnek Girişimcilik videoları 1. Jia Jiang: https://www.ted.com/talks/jia_jiang_what_i_learned_from_100_days_of_rejection?language=tr 2. Ali Saydam: https://www.youtube.com/watch?v=xpwC2ttReKo 3. Leyla Alaton: https://www.youtube.com/watch?v=_9tHImuXWWI 4. Betül Mardin: https://www.youtube.com/watch?v=TY4WZx_TEvg 5. Cem Boyner: https://www.youtube.com/watch?v=pCEJTs1FQC8 6. Hamdi Ulukaya: https://www.youtube.com/watch?v=-pz_Fb1zSfE 7. Erbakan Malkoç: https://www.youtube.com/watch?v=bRu50H-FA1s 8. Türkiye'nin En İyi Girişenleri: https://www.izlesene.com/video/turkiyenin-en-iyi-girisenleri-acun-icerir/9020261 9. Sucu Çocuk - Garanti Bankası Reklam Filmi: https://www.youtube.com/watch?v=KNPjB-Z-tn8 10. Kararlar ve Başarısızlık: https://www.youtube.com/watch?v=o_h1W1ZlVlM

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Rapor Sunma150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav14.04.0
Final Sınavı16.06.0
Derse Katılım132.026.0
Rapor Sunma36.018.0
Proje Hazırlama312.036.0
Bireysel Çalışma39.027.0
TOPLAM 117

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Genel Tanışma ve Girişimcilik tanımı, önemi, türleri, girişimcilerin özellikleri, girişimciliğin tarihçesi, dünya ve Türkiyedeki yansımaları, dünyada ve Türkiyede önemli girişimcilik örnekleri ve girişimci kişilikler, girişimcilik süreçleri
2İnovasyon, tanımı, önemi, türleri, güncel uygulamaları,dinamikleri ve yönetimi, inovasyon modelleri, Türkiyede İSO verilerine göre ilk 500 sanayi kuruluşundan ilgi ve meslek yatkınlıklarına göre girişimcilik ve inovasyon uygulamalarını konu edinen sunum için ödevlerin belirlenmesi
3Ggirişimcilik ve kültür ilişkisi, kurumsal kültür, örgüt kültürü, kimlik, imaj ve itibar konularının anlatımı ve tartışılması, Girişimcilik kültürünü etkileyen faktörler.
4Girişimciler için piyasa stratejileri, avantajlar, dejavantajlar, Girişimcilikte cinsiyet faktörü
5İş ahlakı-İş etiği ve örgüt kültürü Sunumların alınması
6Girişimcilikte Fimansman konusu Finansman temini ve işletme varlık değelerinin belirlenmesi Finansman kaynakları Sunumların alınmasına devam.
7Girişimcilere sağlanan destekler KOSGEB Halkbank TÜBİTAK ve diğer kurum, kuruluş ve kişiler Sunumların alınmasına devam
8Rsik sermayesi, melek yatırımcılar, dünya ve Türkieydeki uygulamalar Sunumların alınmasına devam
9Ara sınav
10Girişimcilikte Franchising uygulaması, tanımı, önemi ve türleri, olumlu ve olumsuz yanları, dünyada ve Türkiyede uygulamaları, hukuki boyutları,
11İşletmeler, tanım, özellikleri, amacı, ilkeleri ve fonksiyonları. Büyüklüklerine göre işletmeler, hukuki statülerine göre işletmelerin sınıflandırılması,
12Girişimcilikte pazarlama: tanımı, önemi ve çağdaş pazarlamanın 7P'si konularının detaylı anlatımı Günümüzde müşterinin önemi ve stratejik müşteri yönetimi.
13Leising konusunun tanım, girişimcilikte önemi, türleri, olumlu ve olumsuz yanlarının tartışılması
14Girişimcilikte pazar araştrımaları ve veri madenciliği, internet ve sostal medyanın girişimcilikte önemi Kapasite raporları ve önemi, girişimcilikte paydaşlar ve paydaşlarla ilişki yönetimi Fason imalat
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Öğrenci bu ders ile birlikte girişimcilik konusunda yeterli ve detaylı bilgiye sahip olur.
Öğrenci bu dersin sonunda ekonomik dünyada değer yaratma ve iş kurma konusunda fikrini gerçekleştirebilir.
Öğrenci bu ders ile girişimcilik ve inovasyon konularında faaliyette bulunurken neleri yapması gerektiğini bilir.
İş kurma, yönetme ve geliştirme konusunda özgüveni tam olur.
Girişimcilik konusunda ekonomik ve diğer anlamlarda yardım alabileceği kişi, kurum ve kurluşları öğrenir.
Girişimcilik konusunda ülkede ve dünyadaki fırsatları takip edebilecek bilgi seviyesinde olur.

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek