Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101004442013 Seçmeli 4.00 8 4 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı farklı formatlardaki medya metinleri konusunda katılımcılara erişim, analiz, değerlendirme ve üretme becerileri kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Adnan ALTUN

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Ders kapsamında bireylerin eleştirel düşünme becerisi geliştirmelerine yardımcı olma, medya mesajlarını anlama, anlamın nasıl oluşturulduğunu fark etme, kullanılan ikna tekniklerini anlama, mesajlara gömülü önyargı yâda klişeleri belirleme, kullanılan ikna tekniklerini anlama ve kendi medya metnini üreterek katılım haklarını medya araçları ile kullanma konusunda deneyim kazanması içermektedir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Şahin, A. (2012). Eleştirel Medya Okuryazarlığı. Pegema Yaıncılık. Ankara 21. Yüzyıl Okuryazarlığı- Tessa Jols, Elizabeth Thoman Altun, A. (2005). Gelişen Teknolojiler ve Yeni Okuryazarlıklar. Ankara: Anı Yayıncılık. Sosyal Bilgiler için Çoklu Okuryazarlıklar (2013) (Eds: Ebru Gençtürk, Kadir Karatekin). Pegem A Yayıncılık. Ankara Drotner, Kirsten and Livingstone, Sonia, eds (2008) The international handbook of children, media and culture SAGE, London, UK.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav170
Proje Hazırlama130
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Proje Hazırlama130.030.0
Proje Sunma12.02.0
Bireysel Çalışma130.030.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 124

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Okuryazarlık kavramı ve çoklu okuryazarlıklar ilişkisi
2Günlük medya kullanım alışkanlıkları ve sonuçları
3Medya ve temel kavramlar
4Medya okuryazarlığı öğretim süreci ve temel ilkeler
5Medya üretim çalışması: Web günlüğü
6Beş temel soru ve uygulama
7Medya metinleri inceleme çalışması
8Arasınav
9Propaganda ve reklam türleri
10Reklamların temel ikna tekniklerini anlama çalışması
11Dijital hikaye anlatımı ve uygulama
12Sosyal medya ve ilkeleri
13Önyargılar, klişeler, bilgi kirliliği ve medya farkındalığı
14Sosyal medya ve eğitim Portfolyo değerlendirme
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Medya mesajlarının nasıl oluşturulduğunu anlar. 15113111321435
Mesajların oluşturulmasında kimlerin katkısı olduğunu belirler. 15113111321435
Medya metinlerinin kişileri etkilemek ve inandırmak için kullandığı teknikleri ve argümanları belirler.15113111321435
Kendi medya mesajını oluşturarak paylaşır. 15113111321435
Reklamlarda kullanılan ikna tekniklerini belirler. 15113111321435
Medya mesajlarını analiz eder. 15113111321435
Medya mesajlarını kendi algı ve görüşleri ışığında değerlendirir. 15113111321435
Medya mesajlarında kullanılan önyargıları, bilgi kirliliği ve klişeleri belirler15113111321435

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek