Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902001062013 Zorunlu 6.00 2 1 915002 903001 İngilizce

Dersin Amacı

1. Numune alma, saklama ve hazırlama yöntemlerinin anlatılması 2. Analiz sonuçlarının değerlendirimesinde istatiksel hesaplamaların kullanılmasının öğretilmesi 3. Analiz sonuçlarının çeşitli birimlerde ifade edilebileceğinin gösterilmesi 4. Kimyasal kinetik temellerinin anlatılması 5. Termodinamik kavramlar ve denge arasındaki ilişkinin verilmesi 6. Denge proseslerinin hava, su ve katı fazda eşitlikerinin yazılması becerisinin geliştirilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Fatma Öztürk

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Atıksu arıtımı, su kaynakları yönetimi ve içme suyu ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesiö hava-su ve toprak matriksleri arasındaki etkileşimlerin öğretilmesi, çevre Kimyası alanında bilgi dağarcıklarının arttırılması

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şengül, F., ve Müezzinoğlu, A., 2009. Çevre Kimyası, 6.Baskı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No:228 2. Mihelcic, J.R., Auer, M.T., Hand, D.W., Honrath, R.E., Perlinger, J.A., Urban, N.R., Penn, M.R., 1999. Fundamentals of Environmental Engineering. John Wiley&Sons Inc. 3. Snoeyink, V.L., ve Jenkins, D., 1980.Water Chemistry. John Wiley&Sons Inc., New York

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav260
Laboratuvar330
Ev Ödevi510
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav22.04.0
Final Sınavı13.03.0
Problem Çözümü54.020.0
Alan Gezisi14.04.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma56.030.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma220.040.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Rapor28.016.0
Ev Ödevi57.035.0
TOPLAM 172

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Numune alma, saklama ve hazırlama yöntemlerinin anlatılması
2Analiz sonuçlarının değerlendirimesinde istatiksel hesaplamaları
3Analiz sonuçlarının çeşitli birimlerde ifade edilebileceğinin gösterilmesi
4Analiz sonuçlarının çeşitli birimlerde ifade edilebileceğinin gösterilmesi
5Analiz sonuçlarının çeşitli birimlerde ifade edilebileceğinin gösterilmesi
6Kimyasal kinetik temellerinin anlatılması
7Kimyasal kinetik temellerinin anlatılması
8Kimyasal kinetik temellerinin anlatılması
9Termodinamik kavramlar ve denge arasındaki ilişkinin verilmesi
10Termodinamik kavramlar ve denge arasındaki ilişkinin verilmesi
11Denge proseslerinin hava, su ve katı fazda eşitliklerinin yazılması
12Denge proseslerinin hava, su ve katı fazda eşitliklerinin yazılması
13Su analizinde kullanılan temel parametrelerin tayininin gösterilmesi
14Su analizinde kullanılan temel parametrelerin tayininin gösterilmesi

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Atıksu arıtımı, su kaynakları yönetimi ve içme suyu ile ilgili temel bilgilerin öğretilmesi55555555555
Hava-su ve toprak matriksleri arasındaki etkileşimlerin öğretilmesi55555555555
Çevre Kimyası alanında bilgi dağarcıklarının arttırılması55555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek