Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
1902002012013 Zorunlu 6.00 3 2 915002 903001 İngilizce

Dersin Amacı

1. Çevresel ortamlarda gerçekleşen kuvvetli asit ve baz tepkimelerini çözmeye yönelik yaklaşımların öğretilmesi 2. Çevresel ortamlarda gerçekleşen zayıf asit ve baz tepkimelerini çözmeye yönelik yaklaşımların öğretilmesi 3. Çevresel ortamlarda gerçekleşen asit ve baz tepkimelerinin grafiksel yöntemlerle (pC-pH grafikleri) çözümünün öğretilmesi 4. Alkalinite ve alkalinite türlerinin kavranması 5. Asidite ve asidite türlerinin kavranması 6. Açık ve kapalı sistemlerde kalsiyum karbonat için denge eşitliklerinin yazılmasının ve çözümünün öğretilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr.Fatma Öztürk

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Çevresel ortamlarda gerçekleşen zayıf ve kuvvetli asit-baz tepkimelerinini kullanarak sucul ortamda pH hesaplarının yapılmasının öğretilmesi, asit baz tepkimlerinde pH hesabında grafiksel yöntemlerin (pC-pH grafikleri) kullanılmasının öğretilmesi, suda çevre mühendisliği açısından önemli olan alkalinite ve asidite türlerinin ve bunlara ait hesaplamaların öğretilmesi, açık ve kapalı sistemlerde kalsiyum karbonat için denge eşitliklerinin yazılması ve çözümünün öğretilmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Şengül, F., ve Müezzinoğlu, A., 2009. Çevre Kimyası, 6.Baskı, Dokuz Eylül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Yayınları No:228 2. Mihelcic, J.R., Auer, M.T., Hand, D.W., Honrath, R.E., Perlinger, J.A., Urban, N.R., Penn, M.R., 1999. Fundamentals of Environmental Engineering. John Wiley&Sons Inc. 3. Snoeyink, V.L., ve Jenkins, D., 1980.Water Chemistry. John Wiley&Sons Inc., New York

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav260
Laboratuvar330
Ev Ödevi510
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav22.04.0
Final Sınavı13.03.0
Laboratuvar24.08.0
Problem Çözümü54.020.0
Alan Gezisi14.04.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma56.030.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma220.040.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Rapor28.016.0
Ev Ödevi57.035.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Asit baz kimyasına genel giriş
2Konjüge asit ve baz kavramının verilmesi, konjüge asit baz çiftleri için iyonlaşma sabitlerinin hesaplanması
3Asit baz tepkimeleri için kütle dengesinin yazılmasının öğretilmesi
4Asit baz tepkimeleri için proton koşulunun yazılmasının öğretilmesi
5Asit baz tepkimeleri için denge eşitlikleri ve yük dengesinin yazılmasının öğretilmesi
6Kuvvetli asit baz hesaplamaları
7Zayıf asit baz hesaplamaları
8Asit baz hesaplamalarında grafiksel yöntem (pC-pH grafikleri)
9Asit baz hesaplamalarında grafiksel yöntem (pC-pH grafikleri)-örnek soru çözümü ile konunun pekiştirilmesi
10Sucul ortamda karbonat sisteminin denge eşitliklerinin yazılması
11Alkalinite ve alkalinite türlerinin verilmesi, su arıtımında alkalinitenin önemi ve alkalinite hesabının öğretilmesi
12Asidite ve asidite türlerinin verilmesi, su arıtımında alkalinitenin önemi ve alkalinite hesabının öğretilmesi
13Alkalinite deneyinin laboratuvarda yapılması
14Asidite deneyinin laboratuvarda yapılması

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011
Çevresel ortamlarda gerçekleşen kuvvetli asit ve baz tepkimelerini çözmeye yönelik yaklaşımların öğretilmesi55555555555
Çevresel ortamlarda gerçekleşen zayıf asit ve baz tepkimelerini çözmeye yönelik yaklaşımların öğretilmesi55555555555
Çevresel ortamlarda gerçekleşen asit ve baz tepkimelerinin grafiksel yöntemlerle (pC-pH grafikleri) çözümünün öğretilmesi55555555555
Alkalinite ve alkalinite türlerinin kavranması55555555555
Asidite ve asidite türlerinin kavranması55555555555
Açık ve kapalı sistemlerde kalsiyum karbonat için denge eşitliklerinin yazılmasının ve çözümünün öğretilmesi55555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek