Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
2102001102013 Zorunlu 5.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Muhasebe, mal ve hizmet üretip sürekli faaliyet gösteren tüm işletmelerde parasal işlemlerin belgelere kaydedilmesi, bu belgelerin düzenlenmesi, sınıflandırılması ve rapor haline getirilmesi olayıdır. Bilanço ve gelir tablosu, mali tablolar için bilgi toplamada hesaplar, muhasebe de kayıt araçları, muhasebenin temel kavramları, genel kabul görmüş muhasebe ilkeleri, muhasebe süreci, belirtilerek aktif pasif kalemlere ait kayıt işlemleri gösterilerek genel geçici mizanın düzenlenmesi amaçlanır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr.Gör. Erol GEÇİCİ; Öğr. Gör. Gülriz Hande Yılmaz

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Muhasebe ile ilgili temel kavramlar(bilanço, gelir tablosu,hesap kavramı,hesap planı,kayıt yöntemleri vb) tek ve çift taraflı kayıt usulü ve muhasebede kullanılan belli başlı belgeleri kavrayarak düzenleyebilme

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Orhan SEVİLENGÜL "GENEL MUHASEBE" Ankara, 2013 2) Selahattin KARABINAR´´Genel Muhasebe´´ Sakarya, 2015 3) İbrahim LAZOL ´´Genel Muhasebe´´ Bursa, 2016 4) Yusuf SÜRMEN ´´Genel Muhasebe´´ Trabzon, 2004

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım144.056.0
Problem Çözümü73.021.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma85.040.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma112.012.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
TOPLAM 146

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İşletme ve Muhasebe Kavramları, Muhasebenin Temel Kavramları
2Bilanço (Finansal Durum Tablosu), Gelir Tablosu( (Kar/Zarar Tablosu), Mizan
3Muhasebe Süreci, Yevmiye ve Büyük Defter Kayıtları
4Tekdüzen Hesap Planı ve Hesapların Tanımı
5Hesap Kavramı Ve İşleyişleri
6Dönen Varlık Hesapların Kayıt İşlemleri
7Ara Sınav
8Duran Varlık Hesaplarının Kayıt işlemleri
9Kısa Vadeli Kaynak Hesaplarının Kayıt İşlemleri
10Uzun Vadeli Kaynak Hesaplarının Kayıt İşlemleri
11Özkaynak Hesaplarının Kayıt İşlemleri
12Gelir Tablosu Hesaplarının İşleyişi Ve Örnekleri
13Dönem Sonu İşlemleri-monografiler
14Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789
Finansal tablolardan bilanço ve gelir tablosu düzenleme ile ilgili temel ilkeleri kavratabilmek242233233
Bilanço ve gelir tablosu hesaplarının işleyişini kavrayarak geçici mizan düzenleyebilmek242233333
Muhasebe ile ilgili temel kavram ve belgeleri tanıyabilme242233233
Yevmiye ve büyük defter kayıtlarını yapabilmek242233333
KDV beyannamesini düzenleyebilmek242233344

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek