Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630601036422014 Zorunlu 24.00 6 3 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Belirlenen bir konuda gerekli bilimsel araştırma ve analizleri yaparak sonuçları raporlaştırarak literatüre katkı sağlamak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Araştırma Yöntem ve Teknikleirne ilişkin yayınların ve konu ile ilgili literatürün taranması gerekir.

Dersin İçeriği

Tez içeriği oluşturmak, araştırma yapmak, bulguların analiz ve sentezini yapmak, sonuçları raporlaştırma ve bunu akademik kurallar çerçevesinde sunmak.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Alan Çalışması1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Rapor Hazırlama1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Alan Çalışması1420.0280.0
Rapor Hazırlama1416.0224.0
Rapor Sunma1416.0224.0
TOPLAM 728

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Tez Geliştirme
2Tez Geliştirme
3Tez Geliştirme
4Tez Geliştirme
5Tez Geliştirme
6Tez Geliştirme
7Tez Geliştirme
8Tez Geliştirme
9Tez Geliştirme
10Tez Geliştirme
11Tez Geliştirme
12Tez Geliştirme
13Tez Geliştirme
14Tez Geliştirme
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
123456789101112131415
Öğrenci tez yazımı ile ilgili genel kuralları ve yaklaşımları tartışabilir. 555555555555545
Öğrenci, eleştirel bir yaklaşımla tezi ele alabilecektir.555555545555545
Öğrenci, kaynak tarayabilecek, kaynaklardan alıntı yapabilecektir.555555555555545
Öğrenci, akademik yazım kuralları ile ilgili etik ve biçimsel ilkeleri uygulayabilecektir.555555555555545
Bir tez çalışmasını başarılı bir şekilde tamamlayabilecek555555555555545

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek