Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
3001001032014 Zorunlu 2.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; Türk dilinin özelliklerini, işleyiş kurallarını sezdirmek, örnekleriyle göstermek; öğrencilerin yazılı ve sözlü metinler aracılığıyla sözvarlığını geliştirmek; öğrencilere yazım (imlâ) kurallarına uyma, noktalama işaretlerini yerli yerinde kullanma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere kitap okuma alışkanlığı kazandırmak; öğrencilere bilimsel, eleştirel, sorgulayıcı, yorumlayıcı, yaratıcı, yapıcı düşünme alışkanlığı kazandırmak ve ana dili şuuruna sahip gençler yetiştirmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğretim Görevlisi Mehmet KILIÇ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Dil kavramı. Dilin sosyal bir kurum olarak millet hayatındaki yeri ve önemi. Dil-kültür münasebeti. Türk dilinin dünya dilleri arasındaki durumu ve yayılma alanları. Türkçede sesler ve sınıflandırlıması. Türkçenin ses özellikleri ve ses bilgisi ile ilgili kurallar. Hece bilgisi. Yazım kuralları ve uygulaması. Yazılı anlatım.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

*AKSAN, Doğan; HER YÖNÜYLE DİL/ANA ÇİZGİLERİYLE DİLBİLİM, TDK Yayınları, *BİRGÖREN, Hamdi; TÜRK DİLİ ve KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Pelin Ofset, Bolu, 2009. *ÇOTUKSÖKEN, Yusuf, Uygulamalı Türk Dili, Papatya Yay., İstanbul, 2008. *GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; TÜRKÇE EL KİTABI, Akçağ Yayınları, Ankara, 2005. *KAVCAR, Prof. Dr. Cahit; OĞUZKAN, Dr. Ferhan; ÖRNEK EDEBİ METİNLERLE YAZILI ve SÖZLÜ ANLATIM, Anı Yayıncılık, Ankara, 1999. *EKER, Süer; ÇAĞDAŞ TÜRK DİLİ, Grafiker Yayınları, Ankara, 2002. *GÜNCEL TÜRKÇE SÖZLÜK VE YAZIM KILAVUZU ETKİLEŞİMLİ YOĞUN DİSKİ, TDK Yayınları, Ankara, 2007. *KORKMAZ, Prof. Dr. Zeynep; GÜLENSOY, Prof. Dr. Tuncer; ERCİLASUN, Prof. Dr. Ahmet B.; TÜRK DİLİ VE KOMPOZİSYON BİLGİLERİ, Yargı Yay., Ankara, 2001. *ERGİN, Prof. Dr. Muharrem; TÜRK DİL BİLGİSİ, Bayrak Yay., İstanbul, 1999. *YAMAN, Doç. Dr. Ertuğrul; Doğru Güzel ve Etkili Konuşma Sanatı, Savaş Yayınları, İstanbul, 2007. *UÇAR, İlhan; İLETİŞİM BEDEN DİLİ VE SUNUM TEKNİKLERİ, Cantekin Matbaacılık, Ankara, 2007. *YAZIM KILAVUZU; TDK Yayınları, Ankara, 2005. *TÜRKÇE SÖZLÜK; TDK Yayınları, Ankara, 2005.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Soru-Yanıt142.028.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma16.06.0
Okuma14.04.0
Ev Ödevi13.03.0
TOPLAM 71

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Genel Dil Kültürü: İletişimin tanımı, iletişimin temel öğeleri ve etkili iletişim. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
2Genel Dil Kültürü: Dilin tanımı ve özellikleri, dilin sosyal hayatımızdaki yeri ve önemi. Dil-düşünce, dil-millet, dil-kültür bağlantısı; kültürün tanımı. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Nokta, virgül, noktalı virgül, iki nokta üst üste, üç nokta).
3Genel Dil Kültürü: Yeryüzündeki diller, kaynak (menşe) bakımından dünya dilleri, yapı bakımından dünya dilleri, dil farklılaşması; yazı dili, konuşma dili (lehçe, şive, ağız). Metin Yazım Şekilleri: Dilekçe yazımı. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Ayraç, köşeli ayraç, kesme işareti, tırnak işareti).
4Genel Dil Kültürü: Türkçenin dünya dilleri arasındaki yeri, Türk dilinin tarihçesi. Metin Yazım Şekilleri: Öz geçmiş yazımı. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretleri (Eğik çizgi, kısa çizgi, uzun çizgi, düzeltme işareti ünlem işareti).
5Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Altay Devri, En Eski Türkçe, İlk Türkçe, Eski Türkçe. Göktürk Yazıtları. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
6Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Orta Türkçe, Karahanlı Türkçesi, Harezm Türkçesi, Kuman-Kıpçak Türkçesi, Eski Anadolu Türkçesi, Çağatay Türkçesi. Divanü Lûgati’t-Türk, Kutadgu Bilig, Divan-ı Hikmet, Yunus Emre, Ali Şir Nevaî, Muhakemetü’l-Lûgateyn. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
7Genel Dil Kültürü: Türk dilinin gelişimi (Türkçenin tarihî devreleri); Yeni Türkçe, Modern Türkçe. Türkçenin Lehçeleri, Türkçenin Şiveleri, Ağız. Türk dilinin bugünkü durumu ve yayılma alanları, Türklerin günümüze kadar kullandığı alfabeler, dil bilimi (Ses bilgisi, kök bilgisi, cümle bilgisi, anlam bilgisi). Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
8ARA SINAV
9Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik). Türkçedeki sesler ve sınıflandırılması, Türkçenin genel ses özellikleri, Türkçenin hece yapısı, kelime vurgusu. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
10Dilbilgisi: Ses Bilgisi (Fonetik) Ses hadiseleri; ses türemesi, ses düşmesi, ünlü değişmesi, benzeşme. Türkçe kelimelerdeki başlıca ses uyumları (Kalınlık-incelik uyumu, düzlük- yuvarlaklık uyumu, ünsüz uyumu) Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar.
11Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. İsimler, zamirler. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
12Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Sıfatlar, zarflar. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
13Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Edatlar, fiilimsiler. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.
14Dilbilgisi: Anlam ve görevleri bakımından kelimeler. Fiiller; fiil çekimleri, fiil kipleri, fiillerde kişi. Ek fiil, fiillerin birleşik çekimi, fiillerde çatı. Yapılarına göre fiiller, yardımcı fiiller, birleşik fiiller. Sözlü ve Yazılı Anlatım Çalışmaları: Sunum, şiir, deneme, kompozisyon, hikâye, gazete, dergi çalışmaları ve uygulamaları, kitap tanıtmaları, hazırlıklı ve hazırlıksız konuşmalar. Yazım ve Noktalama Çalışmaları: Noktalama işaretlerinin uygulaması.

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Sözlü ve yazılı anlatımda sözcüklerin işlevinin öğrenilmesi3 4 3
Türkçe cümlelerde doğru söz diziminin öneminin kavranması,3 4 3
Edebi metin ve kitaplardan seçilmiş cümle ve parçaları çözümleme yöntemlerinin edinilmesi,3 4 3
Duygu ve düşünceleri yazarak ve konuşarak açık bir biçimde ifade etme yeteneğinin kazanılması,3 4 3
Yazılı ve sözlü anlatım türleri ve özelliklerinin kavratılması, 3 4 3
Dilekçe, rapor, özel mektup ve iş mektupları, CV gibi resmi yazı kurallarının öğretilmesi.3 4 3

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek