Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
3001001052014 Zorunlu 2.00 1 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Bu dersin amacı; öğrencilerin Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)‘e göre A1 seviyesinde İngilizce okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerini arttırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

TOLGA YORULMAZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İngilizce I dersinin içeriğini tanışma ifadeleri, aileleri hakkında bilgi verme, evlerini tanımlama, günlük eylemlerini anlatma, yol tarifi sorma ve anlatma, gelecek planlarını anlatma ve kıyafetler hakkında bilgi verme oluşturmaktadır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

English Panorama (Reading, Writing, Grammar and Vocabulary) (2009,Arslan, Alper ) Key Publishing: Turkey

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Anlatım, soru-cevap, beyin fırtınası

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım142.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma112.012.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma116.016.0
TOPLAM 60

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Occupations / Singular - Plural Nouns / This - That
2Countries and Nationalities / to be / Personal Information / Times
3Present Simple Tense
4Conjunctions: and – but – because
5Family Members / have-has got / Quantifiers
6Object Pronouns/ a – an – the
7There is – There are / Directions / Parts of a house
8Mid-term exam
9Prepositions of Place / Present Continuous Tense
10Months of the Year / Dates / Seasons / Can-Can’t
11Prepositions of Time / Past Simple Tense
12Past Simple: to be (was – were) / Vocabulary: Travel
13Future (be going to) / Everyday Expressions at the Chemist’s
14Countable - Uncountable Nouns / Food Names

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Ders sonunda öğrenciler A1 seviyesinde okuma, yazma, dinleme ve konuşma becerilerine sahip olurlar.5
Öğrenciler tanışma ortamlarında karşılıklı konuşabilirler. 4
Öğrenciler şimdiki, günlük ve geçmiş yaşantılarını ve gelecek planlarını basit ifadelerle anlatabilirler. 3

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek