Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0113 Zorunlu 3.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Hareket Sistemi, Solunum Sistemi, Gastrointestinal Sistem, Merkezi Sinir Sistemi, Dolaşım Sistemi, Ürogenital Sistem ve diğer organlarla ilgili Tıbbi ve Radyolojik Terimlerin ayırt edilmesi, doğru biçimde telaffuz edilmesi, yazılması ve kullanabilmesi için gerekli bilgi, becerileri ve yeterlikleri kazandırmak.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fırat KARABOĞA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler, Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler, Solunum Ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler, Kardiovasküler Sistem İle Kan Ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler, Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler, Radyografi, Ultrasonografi, Mamografi, Floroskopi ve Kontrast Maddeler, Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Nükleer Tıp Ve Radyoterapi’ye İlişkin Terimler

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Sutton Radiology and Imaging Textbook Öğretim elemanı ders notları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Bireysel Çalışma142.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma114.014.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 92

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler
2İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimler
3Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
4Hareket ve Sinir Sistemi İle Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimler
5Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimler
6Solunum ve Sindirim Sistemine İlişkin Tıbbi Terimler
7Kardiovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
8Midterm
9Kardiovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara İlişkin Tıbbi Terimler
10Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme İlişkin Tıbbi Terimler
11Radyografi, Ultrasonografi, Mamografi, Floroskopi ve Kontrast Maddeler, Anjiografi, Bilgisayarlı Tomografi, Manyetik Rezonans, Nükleer Tıp ve Radyoterapi’ye İlişkin Terimler
12Floroskopi ve Kontrast Maddeler, Anjiografiye İkincil Terimler
13BilgisayarlıTomografi, Manyetik Rezonansa İlişkin Terimler
14BilgisayarlıTomografi, Manyetik Rezonansa İlişkin Terimler
15
16Final exam

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
İnsan Anatomisine İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek, Telaffuz Etmek, Yazmak ve Kullanmak4 4
Hareket ve Sinir, Solunum, Sindirim Sistemi, Kardiovasküler Sistem İle Kan ve Kan Yapıcı Organlara ve Psikiyatrik Hastalıklara İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek, Telaffuz Etmek, Yazmak ve Kullanmak4 4
Üriner, Genital ve Endokrin Sisteme, Göz, Kulak-Burun-Boğaz ve Deriye İlişkin Tıbbi Terimleri Ayırt Etmek, Telaffuz Etmek, Yazmak ve Kullanmak;4 4
Tıbbi Görüntüleme Tekniklerine İlişkin Terimleri Ayırt Etmek, Telaffuz Etmek, Yazmak ve Kullanmak;4 4

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek