Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
3001001062014 Zorunlu 2.00 2 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

1. Bazı yiyecek ve giyecekler, coğrafi yerler, ofis malzemeleri ve parayla ilgili isimler ile hava durumu, insanların fiziksel ve psikolojik durumlarıyla ilgili sıfatların bilgisi. 2. Zorunluluk (must / have to) ve tavsiye anlatan (should) yapıları oluşturma kurallarının bilgisi. 3. Karşılaştırmalı sıfatlarla ilgili (comparative / superlative) kelime bilgisi. 4. Present Perfect Tense, Past Continuous Tense ve Future Tense (will) cümle oluşturma kurallarının bilgisi. 5. Present Perfect Tense, Past Continuous Tense ve Future Tense (will) cümleleri Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye çevirebilme. 6. Present Perfect Tense, Past Continuous Tense ve Future Tense (will) cümlelerle oluşturulmuş bir metinle ilgili 5N 1K sorularını cevaplayabilme. 7. Present Perfect Tense, Past Continuous Tense ve Future Tense (will) cümleler oluşturabilme. 8. Kesinlik (Type 0) ve olasılık anlatan (Type 1) şartlı cümleler (If Clause) oluşturma kurallarının bilgisi. 9. Şartlı cümleleri Türkçeden İngilizceye ve İngilizceden Türkçeye çevirebilme 10. Şartlı cümleler oluşturabilme. 11. Present Perfect Tense, Past Continuous ve Simple Past Tense cümle yapılarını ayırt edebilme. 12. Present Perfect Tense, Past Continuous ve Simple Past Tense cümleleri cümle oluşturma kurallarına göre değerlendirebilme.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Okt. TOLGA YORULMAZ

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

1. Daily Expressions / Vocabulary: Clothes 2. Adjectives / The Weather 3. Obligations: Must / Have to 4. Comparatives – Superlatives 5. Geographical Shapes / Adverbs 6. Present Perfect Tense 7. Office Materials and Activities / used to 8. Mid-term exam 9. Past Continuous Tense 10. Describing People / Verb+adj: look happy 11. Quantifiers / Vocabulary: Food 12. Future: Will / Vocabulary: Money 13. Conditionals: Type 0-1 14. Subject Questions / Should – shouldn’t

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Uzaktan Eğitim sistemindeki ders içerikleri 2. İnternette bulunan eğitim içerikli materyaller

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Tartışma141.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma72.014.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma72.014.0
Okuma142.028.0
TOPLAM 72

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
11. Daily Expressions / Vocabulary: Clothes
22. Adjectives / The Weather
33. Obligations: Must / Have to
44. Comparatives – Superlatives
55. Geographical Shapes / Adverbs
66. Present Perfect Tense
77. Office Materials and Activities / used to
88. Mid-term exam
99. Past Continuous Tense
1010. Describing People / Verb+adj: look happy
1111. Quantifiers / Vocabulary: Food
1212. Future: Will / Vocabulary: Money
1313. Conditionals: Type 0-1
1414. Subject Questions / Should – shouldn’t

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
1. Ders sonunda öğrenciler çevresindeki varlıkların özelliklerini söyleyebilir ve onları bu özelliklerine göre karşılaştırabilir.5
2. Öğrenciler zorunluluk anlatabilir ve tavsiye verebilir. 4
3. Öğrenciler geçmiş yaşantılarını anlatabilir, geçmişle şimdi arasında bağlantılar kurabilir ve gelecekle ilgili tahminlerini söyleyebilir. 2
4. Öğrenciler bir şarta bağlı olarak gerçekleşme ihtimali olan olayları anlatabilir. 1

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek