Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0108 Zorunlu 4.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

- Fizyoloji ile ilgili temel kavramları anlama - Fizyolojik mekanizmaları sistemler doğrultusunda inceleme ve ilişkisini kavrama - Fizyoloji ile ilgili çalışmaların mesleki eğitim ve işlevlerindeki yeri, önemi ve kullanım alanlarını bilme - İnsan vücudunun normal işleyişini kavrayarak bu yolla anormal işleyiş/fizyopatolojik olaylar arasında bağlantı kurma.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd Doç Dr Eylem Suveren

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

1. Hücre Yapısı ve Organelleri 2. Aksiyon potansiyeli 3. Santral Sinir Sistemi 4. Periferik Sinir Sistemi 5. Periferik Sinir Sistemi 6. Duyu Organları ve Duyu Sistemi 7. Endokrin Sistem 8. Kan Fizyolojisi 9. Kas Sistemi Fizyolojisi 10. Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi 11. İmmün Sistem 12. Sıvı-Elektrolit Dengesi 13. Asit-Baz Dengesi 14. Solunum Sistemi Fizyolojisi 15.Sindirim Sistemi Fizyolojisi 16.Üriner Sistem Fizyolojisi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1. Thibodeau GA, Patton KT (2007) Anatomy and Physiology. 6th edition Mosby-Year Book Inc., St. Louis.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav180
Quiz120
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı12.02.0
Quiz31.03.0
Derse Katılım142.028.0
Tartışma141.014.0
Soru-Yanıt141.014.0
Bireysel Çalışma141.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma18.08.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma110.010.0
Quiz için Bireysel Çalışma34.012.0
TOPLAM 106

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Hücre Yapısı ve Organelleri
2Aksiyon potansiyeli
3Santral Sinir Sistemi
4Periferik Sinir Sistemi
5Duyu Organları Duyu Sistemi
6Endokrin Sistem
7Ara Sınav
8Kan Fizyolojisi
9Kas Sistemi Fizyolojisi
10Kardiyovasküler Sistem Fizyolojisi
11Solunum Sistemi Fizyolojisi İmmün Sistem
12Sıvı-Elektrolit Dengesi Asit-Baz Dengesi
13 Sindirim Sistemi Fizyolojisi
14Üriner Sistem Fizyolojisi
15Üreme Sistemi Fizyolojisi
16Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Vücudun normal yapı ve işlevleri konusunda bilgi edinir ve aralarındaki ilişkiyi bilir. 34532133112111
Fizyolojik mekanizmaları sistemler doğrultusunda incelemeyi bilir ve ilişkisini açıklar. 34542133222121
Edindiği bilgileri koruyucu, tedavi edici ve rehabilite edici sağlık bakım uygulamalarında temel olarak kullanır. 34432133124333
Vücudun iç ve dış ortamdaki değişikliklere tepki verebilmesindeki özel ve genel duyu organlarını bilir ve birey açısından önemini kavrar. 34542133133221

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek