Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0201 Seçmeli .00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Farmakolojide temel kavramların ve kontrastlı madde etkileşimlerini öğretmektir. Ayrıca kontrastlı maddelerin yol açtığı yan etkilerin öğretilmesi hedeflenmektedir

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd Doç Dr Eylem Suveren

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Farmakolojiye Giriş, İlaç Uygulama Yolları Ve Farmasötik Şekiller, İlaçların Farmakokinetiği Genel Kavramlar, İlaçların Membranlardan Geçişi Ve İlaçların Farmakokinetiği (Emilim), İlaçların Farmakokinetiği (Dağılım, Metabolizma Ve Atılım), İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler Ve İlaç Etkileşmeleri, İlaçların Toksik Etkileri, Laksatif Ve Purgatif İlaçlar, Radyokontrast Maddeler, Radyokontrast Maddelerin Tıptaki Kullanım Alanları, Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Basic and Clinical Pharmacology 10 th Edition Ed: Bertram G. Katzung. The Mc Graw Hill Companies , USA , 2007. Goodman & Gilman's The Pharmacological Basis of Therapeutics. Ed: J.G. Hardman et. al.11 th Edition.The McGraw- Hill Companies, USA,2006 Hole's Anatomy & Physiology .Ed: D.Shier, J.Butler and R.Lewis.10 th Edition.The McGraw-Hill Companies, USA 2004. Identifies the advers effect (side-effect) of cotrast media Melmon and Morelli's Clinical Pharmacology. Ed:S.G.Carruthers et.al. 4 th Edition. The Mc Graw Hill Comanies, USA, 2000

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav180
Quiz120
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı12.02.0
Quiz42.08.0
Derse Katılım142.028.0
Soru-Yanıt142.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma13.03.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma14.04.0
Ev Ödevi12.02.0
TOPLAM 76

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Farmakolojiye Giriş
2İlaç Uygulama Yolları Ve Farmasötik Şekiller
3İlaçların Farmakokinetiği Genel Kavramlar
4İlaçların Membranlardan Geçişi Ve İlaçların Farmakokinetiği (Emilim)
5İlaçların Farmakokinetiği (Dağılım, Metabolizma Ve Atılım)
6İlaç Etkisini Değiştiren Faktörler Ve İlaç Etkileşmeleri
7İlaçların Toksik Etkileri
8Yarıyıl İçi Değerlendirmesi (Ara Sınav Haftası)
9Laksatif Ve Purgatif İlaçlar
10Radyokontrast Maddeler
11Radyokontrast Maddelerin Tıptaki Kullanım Alanları
12Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi I
13Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi II
14Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi III
15Radyokontrast Maddelerin Farmakolojisi IV
16Yarıyıl Sonu Değerlendirmesi (Final Sınav Haftası)

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Kontrastlı maddelerin Farmakodinamik ve farmakokinetik etkileşmelerini ayırt eder. 23242123223252
İlaçların emilim, dağılım, metabolizma ve eliminasyonlarını tanımlar. 12232122222152
Kontrastlı maddeleri kullanırken karşılaştığı yan etkileri tespit eder. 12242122223152
İlaç biyoyararlanımını tanımlar.13242132222152
Doz-Konsantrasyon -Etki ilişkilerini tanımlar13212122222152

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek