Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
630701015482016 Zorunlu 6.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin temel amacı öğrencinin tez yazımına başlamadan önce tez yazımında kendisine yardımcı olacak temel bilgilerin verilmesini sağlamaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Prof. Dr. Kamer Kasım

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Öncelikle seminer dersinin ne olduğu konusunda öğrencilere bilgi aktarılacaktır. Daha sonra bilimsel bir projenin geliştirilmesi için araştırma soru geliştirme, hipotez/varsayım/teori geliştirme, kavram/içerik analizi, çıkarımda bulunma ve araştırma projesinin süreçlerinin analizi üzerinde durulacaktır. Dönemin geri kalanında ise öğrencilerin, dersin öğretim üyesiyle birlikte belirledikleri konularda sınıf ortamında projeler geliştirilmeye çalışılacaktır. Bunun gereği olarak öğrenciler proje tasarısı ortaya atacak, sınıfın geri kalanıyla birlikte proje geliştirilecektir. Bu sırada her öğrenci kendi projesinin genel bir sunumunu yapacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gary King, Robert O. Keohane ve Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, New Jersey: Princeton University Press, 1994.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Örnek Vaka İncelemesi215.030.0
Proje Hazırlama215.030.0
Proje Sunma21.02.0
Makale Yazma115.015.0
Bireysel Çalışma115.015.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
Performans142.028.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Seminer dersi nedir? Nasıl işlenir? Gary King, Robert O. Keohane ve Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
2Ödev konularının belirlenmesi
3Bilimsel araştırmanın özellikleri Gary King, Robert O. Keohane ve Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
4Araştırma planının temel bileşenleri Gary King, Robert O. Keohane ve Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
5Araştırma sorusu, varsayım, teori geliştirme Gary King, Robert O. Keohane ve Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
6İçerik analizi; çıkarımda bulunma Gary King, Robert O. Keohane ve Sidney Verba, Designing Social Inquiry: Scientific Inference in Qualitative Research, New Jersey: Princeton University Press, 1994.
7Sınıf ortamında proje geliştirme
8Sınıf ortamında proje geliştirme
9ARA SINAV
10Sınıf ortamında proje geliştirme
11Öğrencilerin ödev sunumu
12Öğrencilerin ödev sunumu
13Öğrencilerin ödev sunumu
14Sonuç ve Değerlendirme

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345
Öğrencilerin, seçecekleri konular hakkında; içerik, amaç ve teorik bilgi bakımından desteklenmesi.
Öğrencilerin konuya hakim olma ve zaman kullanımı yeteneklerini ortaya çıkarma.
Öğrencilerin organizasyon (giriş, gelişme, sonuç vb.) ve sunuş akıcılığı yönünden gelişmelerini sağlama.
Öğrencilerin iyi bir tez hazırlama ve sunum yapmalarına katkı sağlama.
Öğrencilerin çalışacakları konular hakkında gerekli literatür taraması yapmalarını teşvik etme.

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek