Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001222006 Zorunlu 3.00 2 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilere coğrafya ile ilgili temel kavramları kavratmak, cografyanın bir bilim dalı olarak diğer bilim dallarıyla ilişkisi hakkında bilgi vermek ve coğrafya öğretimine yönelik temel bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Esin ÖZCAN, YrDr. Öğr. Üyesi Oğuz KANTÜRER

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Coğrafyanın konusu ve ilkeleri, coğrafya biliminin temel kavramları, coğrafyanın diğer bilimler arasındaki yeri, tarihi gelişimi, coğrafya öğretiminin amaçları, doğal sistemler (iklim, yer şekilleri, bitki örtüsü, sular vb. ) hakkında genel bilgi, bu sistemler ve gelişim özellikleri, evren ve güneş sistemleri, dünyanın şekli, fiziksel özellikleri, hareketleri ve bu hareketlerin sonuçları, harita kullanma uygulamaları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Yazıcı, H., Koca, M. K. (Ed.). 2010. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. Pegem A Yayıncılık: Ankara Atalay, İ. 2007. Türkiye Coğrafyası ve Jeopolitiği. İzmir

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Bireysel Çalışma141.014.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma25.010.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Okuma25.010.0
Ev Ödevi22.04.0
TOPLAM 80

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Giriş Coğrafya nedir?
2Coğrafyanın gelişimi
3Uzay ve güneş sistemi
4Harita bilgisi
5Yeryüzü şekilleri
6İklim
7Ara sınav
8Hidrografya
9Toprak ve bitki coğrafyası
10Nüfus ve yerleşme coğrafyası
11Ekonomik coğrafya
12Bölgesel coğrafya
13Tarihi coğrafya ve siyasi coğrafya
14Afetler coğrafyası

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Coğrafyanın tanımı, konusu ve prensiplerini analiz eder2 2
Coğrafyanın tarihi gelişimini tanımlar3 2
Uzay ve güneş sisteminin genel özelliklerini tanımlar3 2
Harita kullanma uygulamaları kazanır2 2
Dünyanın şekli, fiziksel özellikleri ve hareketlerini tanımlar2 2
Dünyanın genel iklim özelliklerini tanımlar2 2
Hidrografya ile ilgili genel özellikleri tanımlar3 2
Toprak ve bitki örtüsü ile ilgili genel özellikleri tanımlar3 2

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek