Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
631400005032016 Zorunlu 6.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bilimsel araştırmanın nasıl yapılacağı, analitik incelemenin hangi yöntemlerle gerçekleştirileceği ve akademik makalenin nasıl yazılacağını örnek çalışmalar üzerinden incelemektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Ekin Oyan Altuntaş

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bu derste öncelikle bilimsel düşünme ve analitik inceleme yapma şekilleri incelenecektir. Bu amaçla, örnek makaleler seçilerek her hafta bilimsel değerlendirme yapılacaktır. İkinci olarak, makale yazma teknikleri üzerinde durulacak ve örnek çalışmalar yapılacaktır.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Temel Kaynak: Ersel Aydınlı, Erol Kurubaş ve Haluk Özdemir, Yöntem, Kuram, Komplo: Türk Uluslararası İlişkiler Disiplininde Vizyon Arayışları, Ankara, Asil Yayınları, 2009. Örnek makaleler. Diğer Kaynaklar: 1) Mustafa Aydın, “Uluslararası İlişkilerde Yaklaşım, Teori ve Analiz, Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi, Cilt 50, No. 3–4, 1996, s. 71-114. 2) Mustafa Aydın, “Türkiye’de Uluslararası İlişkiler Akademisyenlerinin Bilimsel Araştırma ve Eğitim Uygulamaları ile Disipline Bakış Açıları ve Siyasi Tutumları Anketi”, Uluslararası İlişkiler, Cilt 4, No 15, Sonbahar 2007, s. 1-32. 3) Elif Kuş, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Ankara, Anı Yayıncılık, 2007.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Tartışma312.036.0
Beyin Fırtınası1010.0100.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma210.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma210.020.0
TOPLAM 180

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1 Derse Giriş Bilgileri
2Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
3Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
4Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
5Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
6Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
7Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
8Ara Sınav
9Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
10Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
11Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
12Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
13Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
14Bilimsel araştırma tekniklerini incelemek ve örnek makaleler üzerinden çalışmak
15
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
12345678910111213
Bilimsel araştırma yöntemlerinin incelenmesi. 5555555555555
Sorunu tanımlama, açıklama, nedenleriyle analiz etme ve öngörüde bulunma gibi bilimsel araştırma süreçlerinin örneklerle incelenmesi.5555555555555
Makale araştırmanın ve yazmanın teknik koşullarını öğrenme ve örnek çalışmalar yapmak.5555555555555
5555555555555
5555555555555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek