Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0127 Zorunlu 4.00 1 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Konvansiyonel ve Dijital Radyografiler üzerinde, Bilgisayarlı Tomografi görüntüleri üzerinde, Manyetik Rezonans görüntüleri üzerinde, Kontrastlı Radyografiler üzerinde anatomik yapıları ayırt edebilmeyi kazandırmak

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fırat KARABOĞA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Kafa ve Yüz Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Akciğer ve Gövde Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Üst ve Alt Ekstremite Radyografilerinde Anatomik Yapılar, Mamografi Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapılar, Baş ve Boyun Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Üst ve Alt Ekstremite Bilgisayarlı Tomografileri Kesitsel Anatomi, Baş ve Boyun Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Üst ve Alt Ekstremite Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi, Serebral Ve Boyun Anjiografilerinde Anatomik Yapılar, Toraks ve Abdominal Anjiografilerde Anatomik Yapılar, Üst ve Alt EkstremiteAnjiografilerde Anatomik Yapılar, Sindirim Sistemi, Biliyer ve Ürogenital Sistem Radyografilerinde Anatomik Yapılar

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

- Temel Radyoloji Tekniği, Prof. Dr. Tamer KAYA - Radyolojik Anatomi Dersi Öğretim Elemanı Ders Notları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Bireysel Çalışma144.056.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma125.025.0
TOPLAM 131

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Kafa, Yüz ve vertebra Grafilerinde anatomik yapılar
2Baş ve boyun BT ve MRG kesitsel anatomik yapılar
3Üst, Alt ekstremite RG lerinde Anatomik Yapılar
4Üst ve Alt ekstremite BT ve MRG kesitsel anatomi
5Üst ve alt ekstremite Anjiografilerinde anatomi
6Serebral ve Boyun Anjiografilerinde anatomik yapılar
7Akciğer ve Gövde radyografilerinde anatomik yapılar
8Midterm
9Gövde BT kesitsel anatomi
10Gövde MRG kesitsel anatomi
11Toraks ve Abdominal anjiografilerde anatomik yapılar
12Gövde (Vertebra, Toraks, Abdomen, Pelvis) Manyetik Rezonans Kesitsel Anatomi
13Sindirim sistemi,Biliyer ve Ürogenital sistem Radyografilerinde anatomik yapılar
14Sindirim Sistemi, Biliyer ve Ürogenital Sistem Radyografilerinde Anatomik Yapılar
15
16Final Exam

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Konvansiyonel ve Dijital Radyografiler Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Eder435
Bilgisayarlı Tomografi Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Eder435
Manyetik Rezonans Görüntüleri Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Eder435
Kontrastlı Radyografiler Üzerinde Anatomik Yapıları Ayırt Eder435

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek