Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0126 Zorunlu 4.00 2 1 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Ani hastalanan veya herhangi bir kazaya maruz kalan bireylerin hayatını kurtarmak, sakatlığını önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç.Dr. Arzu İLÇE

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İlk Yardımın Önemi Ve Tarihçesi, Hasta/ Olay Yeri Değerlendirmesi ve Uygulaması, Triyaj, Temel Yaşam Desteği ve Uygulaması, İleri Yaşam Desteği, Kanamalar ve Şok, Hava Yolu Tıkanıklıkları, Kafa Travmaları, Omurga Yaralanmaları, Batın Yaralanmalar, Yumuşak Doku Yaralanmaları, Pansuman ve Sargılar, Kırık ve Çıkıklar, Ani Bilinç KayıplarI, Zehirlenmeler, Yanık, Elektrik Çarpması, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalma, Hasta Taşıma konularını içerir.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1.Süzen B. Temel İlk Yardım, Bedray Yayıncılık, 2008 2.Yavuz M, Özbayır T., Demir F. İlk Yardım, Meta basım matbaacılık hizmetleri, 2012. 3.Okaty S. Acil Hemşireliği, İstanbul Üniversitesi Yayınları, 1990. 4.Sözen C., İlk Yardım ve Acil Bakım, Göktuğ Yayıncılık, 2010 5.Thygerson A. İlk Yardım, Gelecek Atölyesi Yayınları, 2008

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Yüz Yüze Eğitim, powerpoint sunumları, soru- cevap, labaratuar uygulamaları (örneğin CPR mankeni )

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Uygulama/Pratik150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım142.028.0
Uygulama/Pratik142.028.0
Soru-Yanıt141.014.0
Takım/Grup Çalışması141.014.0
Bireysel Çalışma142.028.0
TOPLAM 116

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1İlk Yardımın Önemi, Hasta/ Olay Yeri Değerlendirmesi varyok
2Hastanın birinci ikinci değerlendirmesi, triyajvaryok
3Temel Yaşam Desteği ve Uygulaması, varyok
4Temel Yaşam Desteği ve Uygulaması varyok
5Hava Yolu Tıkanıklıklarıvaryok
6Kanamalar ve Şokvaryok
7Kafa Travmaları, Omurga Yaralanmaları,Batın Yaralanmalar, varyok
8Vizevaryok
9Yumuşak Doku Yaralanmaları,Pansuman ve Sargılar varyok
10 Kırık ve Çıkıklarvaryok
11Ani Bilinç Kayıplarıvaryok
12Zehirlenmeler varyok
13Yanık, Elektrik Çarpması, Sıcak ve Soğuğa Maruz Kalmavaryok
14Hasta Taşımavaryok
15Genel uygulamalar varyok
16Final sınavıvaryok

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Dersi alan öğrenciler ilk yardım gerektiren durumları tanıyabilir.44555345444555
Dersi alan öğrenciler sakatlığını önlemek ya da sınırlandırmak amacıyla zamanında ve yerinde alınacak önlemlere ilişkin bilgi ve beceriler kazanmıştır.55544544445554
Dersi alan öğrenciler ilk yardım ihtiyacı olan bireylerin öncelikleri belirleyerek girişimde bulunabilir.44555345445545
Bu dersi alan öğrenciden ilk yardım ve afetlerde hemşirelik uygulamalarına ilişkin bilgiyi, hemşireliğin temel prensiplerini de göz önünde bulundurarak ilk yardım bilgilerini acil durumlarda uygulayabilme becerisini kazanmış olması beklenir.55555455554445

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek