Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0229 Seçmeli .00 2 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Öğrencilere meslek etiği üzerine bilgi ve beceri kazandırılması amaçlanmaktadır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Meslek etiği ve etik dışı davranışlar, etiğin kaynağı, sağlık hizmetlerinde etik

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Kurban, M., S.A.Özdaşçı,Tıbbi etik ve meslek tarihi, Palme yayıncılık, Ankara, 2000 Aydın, E., Tıp etiğine giriş, Pegem yayıncılık, Ankara, 2001 Uzel, İ. Tıp tarihi ve deontoloji (tıbbi etik) ders notları, Gazi Üniversitesi, 1992 Kuçuradi, İ. Etik, Türkiye felsefe kurumu, İstanbul, 1996

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı160
Proje Hazırlama120
Proje Sunma120
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım142.028.0
Proje Hazırlama112.012.0
Proje Sunma12.02.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma124.024.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma124.024.0
TOPLAM 94

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Ahlak ve etik kavramı, etiğin tarihsel gelişimi. Bireysel, toplumsal ve meslek etiği. ÖRNEK OLAY tartışılması
2Etiğin diğer bilimlerle ilişkisi, Etik değerler, etik konular (ensest, ötanazi,organ nakli)
3Rüşvet, ayrımcılık, kayırma, yanlış bilgilendirme, savurganlık.
4İş yerinde mobbing, cinsel taciz
5Meslek mensuplarının davranışlarını biçimlendiren faktörler ve etiğin kaynağı: din, hukuk, örf, adet
6Etik açıdan Türk toplumunun diğer toplumlarla karşılaştırılması
7ARA SINAV
8Günümüz toplumlarının gereksinim duyduğun insanın özelliği. Eğitim ve etik. İş ortamında stres ve baş etme yolları
9Sağlık hizmetlerinde etik. Hasta hakları. ÖRNEK OLAY tartışılması. İş ortamında protokol kuralları
10İş hayatını zorlaştıran meslektaşlar ve yöneticilerle çalışırken etik kurallar
11Etik ilkeler ve yararı, etiğe aykırı davranışların bedeli, etik dışı davranışın haklılaştırılması
12İş yerinde etik olmayan davranışları önleme ve çözümleme yöntemleri
13Sosyal Sorumluluk Projesi
14Tartışma ve Sunumlar
15Final Sınavına Hazırlık
16FİNAL SINAVI

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Etik kavramını ve etik ilkeleri tanır.2 3 2
Meslek etiği ve meslek mensuplarının davranışlarını biçimlendiren faktörleri tanır2 2 2
Etik dışı davranışları ayırt eder3 2 2
Mesleki ve sosyal sorumluluğunu ayırt eder2 2 2
Etik açıdan Türk toplumunu tanır3 2 2

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek