Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0237 Seçmeli .00 4 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

İstatistiğin tanımının doğru bir şekilde öğrenciye anlatılması, temel istatistik kavramlarının öğretilmesi, gündelik hayatımızda ki istatistik uygulamalarının ne işe yaradığını ve ne kadar önemli olduğunu öğrenciye gösterme

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa DOĞRUER

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

İstatistiğin Temel Kavramları, Veri Türleri ve verilerin toplanması, Verilerin düzenlenemesi, Frekans dağılım tabloları ve grafikler, Merkezsel Eğilim ve Dağılış Ölçüleri, Olasılık ve bazı olasılık dağılımları, Hipotez kavramı ve hipotez testleri, Tahmin, Bağımsızlık ve homojenlik testleri, korelasyon ve regresyon

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

1) Ünver, Ö., Gamgam, H., Altunkaynak, B. 2011. SPSS Uygulamalı Temel İstatistik Yöntemler. Seçkin Kitapevi, Ankara. 424 s. 2) Erbaş, S.O. 2008. Olasılık ve İstatistik. Gazi Kitapevi, Ankara. 520 s.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Problem Çözümü141.014.0
Bireysel Çalışma141.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
TOPLAM 88

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Temel Kavramlar
2Frekans Dağılımları ve Grafikler
3Merkezsel Eğilim ve Dağılış Ölçüleri
4Olasılık ve Bazı Önemli Olasılık Dağılımları
5Olasılık ve Bazı Önemli Olasılık Dağılımları
6Örnekleme Dağılımı ve Hipotez Kavramı
7Örnekleme Dağılımı ve Hipotez Kavramı
8Ara Sınav
9Hipotez Testleri
10Hipotez Testleri
11Tahmin
12Bağımsızlık ve Homojenlik için Ki-Kare Testi
13Bağımsızlık ve Homojenlik için Ki-Kare Testi
14Korelasyon
15Regresyon
16Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Ham verileri toplayarak tablo ve grafik halinde sunabilir.4 5 3 2
Merkezi Eğilim ve dağılım ölçüleri ile verilerin dağılış şeklini belirleyebilir.4 5 3 2
Olasılık hesaplamalarını yapabilir.4 5 3 2
Uygulama problemlerinde ilgili hipotez testlerini kullanabilir. 4 5 3 2
Verilerin korelasyon ve regresyonunu hesaplayabilir.4 5 3 2

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek