Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0238 Seçmeli .00 2 1 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

İhtiyaç duyulan bir konuda bilgiye ulaşıp derleyerek anlatım amacına uygun bir sunum hazırlama ve etkin sunma becerisini geliştirmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fırat KARABOĞA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

*Giriş: 1. Dersin amaç ve hedefleri 2. Sunum tanımı 3. Sunum türleri 4. Neden etkili sunum *Sunum Planlama: 1. Sunumun Amaç ve Hedefleri 2. Sunumda Kullanılacak Destek 3. Mekân Düzenlemeleri *Sunum Hazırlama: 1. Bilgi ve veri toplama 2. Bilgi/verilerin düzenlenmesi 3. Plan çıkarma 4. Bilgileri/verileri metne çevirme 5. Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme 6. Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme 7. Sunumu prova etme 8. MS-Office Powerpoint ile sunum hazırlama konusunda bilinmesi gerekenler *Sunumu Yapma: 1. Sözlü iletişim 2. Sözsüz iletişim 3. Sunum sırasında beden dilinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler 4. Dinleme 5. Soru Sorma-Sorulara cevap verme 6. Özetleme-Geribildirim 7. Değerlendirme *Sunum Değerlendirme: 1. Sunum Değerlendirme Formlarının içeriği, tanıtılması ve hazırlanışı. 2. Sunumun değerlendirilmesi Öğrenci Çalışmaları: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Etkili Sunum Teknikleri, Demet Gürüz-Ayşe Temel EGİNLİ Etkili Sunum Teknikleri, Haluk GÖKŞEN-Mehmet Arif TUNCER

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Rapor Sunma150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Rapor Hazırlama120.020.0
Bireysel Çalışma141.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
TOPLAM 89

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1GİRİŞ: 1. Dersin amaç ve hedefleri 2. Sunum tanımı 3. Sunum türleri 4. Neden etkili sunum
2SUNUM PLANLAMA: Sunumun Amaç ve Hedefleri
3SUNUM PLANLAMA: 1. Sunumda Kullanılacak Destek Araçlarının Tasarlanması 2. Mekan Düzenlemeleri
4SUNUM HAZIRLAMA: 1. Bilgi ve veri toplama 2. Bilgi/verilerin düzenlenmesi 3. Plan çıkarma 4. Bilgileri/verileri metne çevirme 5. Kullanılacak görsel destek araçlarını belirleme 6. Yazılı sunum metnini konuşmaya çevirme 7. Sunumu prova etme
5SUNUM HAZIRLAMA: MS-Office Powerpoint ile sunum hazırlama konusunda bilinmesi gerekenler
6SUNUM HAZIRLAMA: MS-Office Powerpoint ile sunum hazırlama konusunda bilinmesi gerekenler
7SUNUMU YAPMA: Sunumun İletişim Öğeleri-1: 1. Sözlü iletişim 2. Sözsüz iletişim-Beden dili Sunum sırasında beden dilinin kullanımında dikkat edilmesi gerekenler
8ARA SINAV
9SUNUMU YAPMA: Sunumun İletişim Öğeleri-2: 1. Dinleme 2. Soru Sorma-Sorulara cevap verme 3. Özetleme-Geribildirim 4. Değerlendirme
10SUNUM DEĞERLENDİRME: 1. Sunum Değerlendirme Formlarının içeriği, tanıtılması ve hazırlanışı. 2. Sunumun değerlendirilmesi
11ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
12ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
13ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
14ÖĞRENCİ ÇALIŞMALARI: Öğrenci Sunumları ve Değerlendirmesi
15Final Exam
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Etkili sunumun nasıl yapılacağını öğrenir 1 3
Etkili sunumun iş yaşamındaki önemini ve etkisini anlar 1 3
Çeşitli teknikler kullanarak sunum hazırlamayı, hitap yeteneklerini geliştirmeyi, heyecan kontrolünü, kendi beden dilini tanımayı öğrenerek etkili sunum yapma becerisi ve deneyimi edinir.; 1 3
Çeşitli kaynaklardan ulaştığı bilgiyi sistematik şekilde düzenleyerek özellikle bilgisayardan ve diğer sunum araçlarından yararlanarak amaca uygun şekilde sunum hazırlayabilir.;2 3 3
Etkili sunumun uygulama aşamasında karşılaşılabilecek olası güçlüklerin nasıl üstesinden gelinebileceğini; sunum sırasında yapılması gereken ve yapılmaması gerekenleri bilir.; 1 3

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek