Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0242 Seçmeli .00 3 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğrencilere, girişimcilik ve işletme yönetimi ile ilgili temel kavram, ilke ve yöntemleri, bu süreçte karşılaşılan sorunları, çözüm önerilerini öğretmektir.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa Doğruer

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Girişimcilik ve girişimci kavramları, girişimcinin özellikleri, girişimcilik süreci, girişimci düşüncenin temelleri ve girişimcinin işlevleri girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı, Pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal plan, atölye çalışmaları.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim Görevlisinin ders notları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Tartışma141.014.0
Proje Hazırlama115.015.0
Bireysel Çalışma142.028.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
TOPLAM 89

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Girişimciliğin Temel Kavramları, Girişimcilik Türleri
2Girişimcilik Yaklaşımları, Girişimcilik Kültürü
3Girişimciliğin Fonksiyonları, girişimcilik özelliklerinin sınanması
4Girişimcilikte iş fikrinin geliştirilmesi ve yaratıcılık egzersizleri
5Pazar nedir, Pazar Araştırma Yöntemleri, pazarlama planı
6Üretim Planlama ve üretim planı
7Yönetim planın oluşturulması
8Ara Sınav
9Finansal planın oluşturulması
10İş fikrinin tanımlanması ve kaynakları, İş fikrinin geliştirilmesi, iş fikrinin sınanması.
11İş fikrinin tanımlanması ve kaynakları, İş fikrinin geliştirilmesi, iş fikrinin sınanması.
12İş planı kavramı ve unsurları
13İş planı hazırlama
14Atölye çalışması
15Genel değerlendirme
16Dönem Sonu Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Girişimcilik özelliklerinden hareketle kendi girişimcilik özelliklerini sorgular. 4 2 4 3
Girişimcilik türleri ile ilgili açıklanan faaliyetleri karşılaştırır. 4 2 4 3
Başarılı girişimcilik öykülerindeki girişimcilik özelliklerini değerlendirerek kendi girişimcilik özelliklerini geliştirir. 4 2 4 3
Girişimcilikteki engelleri ve teşvikleri öğrenerek uygun sektörle ilgili fırsatları karşılaştırır. 4 2 4 3
Başarılı girişimcilik örneklerinden hareketle kariyer planını bir girişimci olarak yapılandırır. 4 2 4 5
Girişimcilik özelliklerinin sınanması, iş fikri geliştirme ve yaratıcılık egzersizleri, iş planı kavramı, pazar araştırma, pazarlama planı, üretim planı, yönetim planı, finansal planı yapmayı öğrenir4 2 4 3

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek