Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0243 Seçmeli .00 4 2 0 0 İngilizce

Dersin Amacı

Temel düzeyde araştırma yapma, kaynak tarama ve sunum tekniklerini öğretmek

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fırat KARABOĞA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Araştırma Konularını Seçme, Kaynak Araştırması Yapma, Araştırma Sonuçlarını Değerlendirme, Araştırma Sonuçlarını Rapor Hâline Dönüştürme, Sunuma Hazırlık Yapma, Sunumu Yapma

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Ders Sorumlusu Öğretim Üyesinin Notları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav150
Rapor Hazırlama150
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Rapor Hazırlama115.015.0
Bireysel Çalışma72.014.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma110.010.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
TOPLAM 84

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1ARAŞTIRMA KONULARINI SEÇME 1. Araştırmada temel kavramlar a. Bilgi b. Bilim c. Araştırma d. Bilimsel yöntem i. Bilimsel yöntemin aşamaları e. Bilimsel araştırma f. Bilimsel araştırma çeşitleri g. Temel araştırmalar h. Uygulamalı araştırmalar
2 1. Araştırmanın gereği ve önemi 2. Araştırmanın konusu (problem) 3. Araştırma konusunun seçimine etki eden faktörler, Değişken ve değişken türleri 4. Problem cümlesi a. Problem cümlesinde bulunması gereken nitelikler b. Alt problemler 5. İlgili kaynaklar (kaynak taraması) 6. Araştırma probleminin cevabı (hipotez) 7. Amaç ve ifadelendirilmesi 8. Önem 9. Araştırmanın dayandığı temeller (varsayımlar) 10. Sınırlılıklar 11. Tanımlar
3KAYNAK ARAŞTIRMASI YAPMA 1. Araştırmanın yöntemi 2. Evren ve örneklem a. Örnekleme yöntemleri 3. Verilerin toplanması a. Verilerin toplanmasında kullanılan yöntemler i. Gözlem ii. Görüşme iii. Yazışma (anket, test) iv. Deney v. Belge taraması
4ARAŞTIRMA SONUÇLARINI DEĞERLENDİRME 1.Sonuçların değerlendirilmesi a. Verilerin sınıflaması b. Verilerin sıralaması ve frekanslarının çalışması c. Verilerin tablo ve grafikte gösterilmesi Verilerin yüzdelik olarak gösterilmesi 2.Bulgular ve yorumlar a. Bulguların özellikleri b. Sonuç ve öneriler
5ARAŞTIRMA SONUÇLARINI RAPOR HÂLİNE DÖNÜŞTÜRME 1. Araştırma raporunun bölümleri 2. Araştırmanın yazımında dikkat edilmesi gereken kurallar a. Kullanılacak dilin özellikleri b. Kâğıt düzeni c. Kapak düzeni d. Başlık ve paragraf yazımıe. Şekil ve tabloların yazımıf. Dipnot ve kaynakçanın yazımı
6SUNUMA HAZIRLANMA 1. Hazırlanma planlama yöntemleri 2. Sunumun amaç, içerik ve organizasyonu üzerinde odaklanma 3. Sunumun görsel-işitsel araçlar/teknoloji ile desteklenmesi 4. Fiziksel ve teknolojik donanım 5. İzleyici/ katılımcıların tanımı 6. Sunumun etkileşimli hareket planı yazılım ve prova
7SUNUM -Belirli soruları yanıtladıktan sonra yöntem saptama -Powerpoint slaytların yazımı -Görsel- işitsel malzemenin seçimi
8Ara Sınav
9Sunum odasının denetimi -Sunucunun kendini hazırlaması -Hazırlanan sunumun etkileşimle işlevselleşmesi
10Özetleme ve geri besleme teknikleri -İzleyiciler yönünden sunumun değerlendirmesi -Sunumlarda yapılması/ yapılmaması gerekenler
11Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi
12Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi
13Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi
14Öğrenci grupları tarafından hazırlanan araştırma raporlarının sunumu ve değerlendirilmesi
15Final Sınavı
16

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Araştırma yöntem ve tekniklerini öğrenebilme.; 5
Tekniğe uygun araştırma konuları seçebilme; 5
Tekniğine uygun kaynak araştırması yapabilme; 5
Araştırma sonuçlarını tekniğine uygun olarak değerlendirebilme ve rapora dönüştürebilme; 5
Tekniğe uygun, araştırma sonuçlarını sunabilme; 5

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek