Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0222 Zorunlu 7.00 4 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Anjiograjik inceleme ile ilgili hazırlıklar, yöntemler ve kontrast madde kullanımı ile ilgili teknik bilgilerin uygulama destekli öğretilmesi

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Yrd. Doç. Dr. Fırat KARABOĞA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Anjiografi cihazları, Floroskopi cihazı ve kontrast maddeler, Gastrointestinal sistem floroskopileri, Biliyer sistem floroskopileri, Ürogenital sistem floroskopileri, MG cihazı, MG’de temel ve ek incelemeler, SerebralAnjiografi, Alt ve üst ekstremiteanjiografileri, Abdomen anjiografileri, Toraksanjiografileri, Stent uygulamalarında anjiografi, Diğer anjiografi uygulamaları, Koroner anjiografi

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim elemanı ders notları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım142.028.0
Uygulama/Pratik146.084.0
Bireysel Çalışma145.070.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 219

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Anjiografi cihazlarıAnjiografi cihazları uygulamaları
2Floroskopi cihazı ve kontrast maddelerFloroskopi cihazı ve kontrast maddeler uygulamaları
3Gastrointestinal sistem floroskopileri,Gastrointestinal sistem floroskopileri uygulamaları
4Biliyer sistem floroskopileriBiliyer sistem floroskopileri uygulamaları
5Ürogenital sistem floroskopileriÜrogenital sistem floroskopileri uygulamaları
6MRG cihazıMRG cihazı uygulamaları
7MRG’de temel ve ek incelemelerMRG’de temel ve ek incelemeler uygulamaları
8Ara Sınav
9Serebral Anjiografi,Serebral Anjiografi uygulamaları
10Alt ve üst ekstremite anjiografileri,Alt ve üst ekstremite anjiografileri uygulamaları
11Abdomen anjiografileri,Abdomen anjiografileri uygulamaları
12Toraks anjiografileriToraks anjiografileri uygulamaları
13Stent uygulamalarında anjiografiStent uygulamalarında anjiografi uygulamaları
14Koroner ve Diğer anjiografiKoroner ve Diğer anjiografik uygulamalar
15
16Final Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Anjiografi cihazları ile görüntü elde edebilmek555
Floroskopi cihazını kontrast maddeler eşliğinde görüntü elde edebilmek555
Gastrointestinal Biliyer ve Ürogenital sistem floroskopilerini elde edebilmek555
Stent ve Diğer uygulamarında anjiografik görüntü elde edebilmek555

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek