Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
STGT0224 Zorunlu 4.00 4 2 0 0 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrenciye derslik ve hastane şartlarında Sağlık Yönetimi ile ilgili bilgi ve beceri kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Öğr. Gör. Musa DOĞRUER

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Çalışma Organizasyonu, Hasta Bilgilendirme Sistemi, Çalışma Ortamının Düzenlenmesi, Hasta görüntülerinin arşivlenmesi, Radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izleme, Mesleki gelişim faaliyetleri, Mesleki görev ve sorumluluk bilinci

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Öğretim Görevlisinin ders notları

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım143.042.0
Bireysel Çalışma143.042.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
TOPLAM 126

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Çalışma Organizasyonu
2Çalışma Organizasyonu
3Hasta Bilgilendirme Sistemi
4Hasta Bilgilendirme Sistemi
5Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
6Çalışma Ortamının Düzenlenmesi
7Hasta görüntülerinin arşivlenmesi
8Ara Sınav
9Hasta görüntülerinin arşivlenmesi
10Radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izleme
11Radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izleme
12Radyoloji bölümlerinde verilen hizmetleri izleme
13Mesleki gelişim faaliyetleri
14Mesleki görev ve sorumluluk bilinci
15Mesleki görev ve sorumluluk bilinci
16Dönem Sonu Sınavı

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Çalışma organizasyonu yapmak4 3 3 2
Hasta bilgilendirme sistemini düzenlemek4 5 3 2
Radyoloji Bölümlerinde Verilen Hizmetleri İzlemek 4 3 3 4
Mesleki gelişimi sağlamak4 3 3 4
Mesleki yetki ve sorumluluklarını takip etmek4 3 3 3 3 1

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek