Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001232006 Zorunlu 5.00 1 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Uygarlık tarihini, ilk çağlardan günümüze kadar geçen süreçte, yapılan tartışmaları da dikkate alarak öğretmek.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Azize YASA

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Uygarlık kavramı, insan ve uygarlık, araç kullanan insan ve toplumsal dönüşümler, tarım devrimi ve Ön Asya Uygarlıkları, Sümerler, Mezopotamya, günümüzde uygarlık tartışmaları, dünyadaki gelişmeler ve Türkiye Cumhuriyeti.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Gomrich, E. H.(1997). Sanatın Öyküsü. Remzi Kitabevi, İstanbul Tanilli, Server (1987). Yüzyılların Gerçeği ve Mirası. İnsanlık Tarihine Giriş. 4 Cilt. Say Yayınları, Ankara. Yıldırım, C. (1994).Bilim Tarihi. Remzi Kitabevi, İstanbul.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav1100
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım102.020.0
Tartışma53.015.0
Bireysel Çalışma141.014.0
Ödev Problemleri için Bireysel Çalışma220.040.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma115.015.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma115.015.0
Ev Ödevi210.020.0
TOPLAM 141

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Medeniyet kavramı Anlatım Tartışma
2İnsan ve medeniyet Anlatım, tartışma
3Araç kullanıcısı olarak insan ve toplumsal değişimlerAnlatım Tartışma
4Orta Asya'da tarım devrimi ve medeniyetler Anlatım Tartışma
5SümerlerAnlatım Tartışma
6MezapotamyaAnlatım Tartışma
7MısırAnlatım Tartışma
8Ara Sınav
9Akdeniz MedeniyetleriAnlatım Tartışma
10Antik Çağda YunanistanAnlatım Tartışma
11Antik Yunan'da bilim, sanat ve edebiyaAnlatım Tartışma
12Avrupa MedeniyetleriAnlatım Tartışma
13 Endüstri devrimi Güncel tartışmalarAnlatım Tartışma
14Dünyadaki ve Türkiye'deki gelişmeler Anlatım tartışma

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Araç kullanma ve uygarlık arasında ilişki kurma54454454455455
Araçların gelişmesyle insanın uygarlaşmasını tartışma44354444445445
Kültürel ve toplumsal değişimlerin kaynaklarını tanımlama44445444434444
Çeşitli uygarlıkları analiz edebilme33444444344343
Uygarlığını günümüzdeki seyrini tartışma55434344444434

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek