Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001242006 Zorunlu 4.00 2 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı öğrencilerin eğitim hayatı boyunca ve öğretim sırasında bilgisayar kullanma becerilerini artırmak ve bilgisayar destekli öğretim prensiplerini ve uygulamalarını tanıtmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Doç. Dr. Erol KARAKIRIK

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Yok

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Bilgisayar ve internet ile ilgili temel kavramlar bilgisayar destekli eğitim ve öğretimin öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, bilgisayar destekli öğretim, öğeleri, kuramsal temelleri, yararları ve sınırlılıkları, uygulama yöntemleri, eğitim yazılımı bilgisayar destekli öğretim, değerlendirme ve seçim kullanılan yaygın formatlar, uzaktan eğitim uygulamaları, bilgisayar ve internetin yan etkileri, bu etkinin önlenmesi.

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

Pekmen, S. ve Tezci, E. (2011). Eğitimde Teknoloji Entegrasyonu. Ankara: Pegem A Yayıncılık. Güneş, A. (2009). Bilgisayar I-II. Pegem A Yayıncılık.

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Derse Katılım110
Uygulama/Pratik115
Ev Ödevi575
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav11.01.0
Final Sınavı11.01.0
Derse Katılım144.056.0
Ara Sınav İçin Bireysel Çalışma120.020.0
Final Sınavı içiin Bireysel Çalışma120.020.0
Ev Ödevi312.036.0
TOPLAM 134

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Eğitimde bilgisayar kullanımı
2Eğitim yazılımı değerlendirme
3Eğitimde görsel kullanımı
4Resim düzenleme
5Hikâye Anlatma
6Video hazırlama
7ARA SINAV
8Internet üzerinde sunum hazırlama
9Internet üzerinde sunum hazırlama
10Blog hazırlama
11Web sayfası tasarımı
12Internet üzerinde işbirlikli öğrenme araçlarını kullanma
13İnternette Hazırlık Kursu sayfası22
14Bilgisayar ve İnternet etiği22

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Eğitimde bilgisayar ve internet kullanımının avantaj ve dezavantajlarını açıklar. 33 3
Bilgisayar ve internet kullanımı ile ilgili ilköğretimden örnekler verir 33 3
Bilgisayar destekli eğitim ile ilgili temel kavramları tanımlar. 33 3
Bilgisayar destekli eğitimin uygulamasını açıklar. 33 3
alanında eğitim yazılımları arar. 33 3
Basit eğitim yazılımları hazırlar. 33 3
Video programları kullanarak video hazırlar. 33 3
Uzaktan eğitim uygulamaları örnekler verir. 33 3
İlköğretimde sosyal ağ nasıl kullanılacağını açıklar. 33 3
Internet üzerinde sunum programı kullanarak bir sunum hazırlar. 33 3
Bir kişisel blog hazırlar. 33 3
Başkalarıyla Wiki sayfası hazırlar. 33 3
İnternet üzerinde ders sayfası oluşturur. 33 3
İnternet kullanımı etiği kurallarını izler. 33 3

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek