Ders Öğretim Planı

Ders Kodu Dersin Türü AKTS Dönem Yıl Dersin Seviyesi Öğrenim Türü Dersin Sunulduğu Dil
101001262006 Zorunlu 4.00 2 1 915002 903001 Türkçe

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, öğretmen adayalarına eğitim sürecinde öğrencilerin gelişimsel özellikleri ve öğrenme süreçleri hakkında bilgi vermek ve bir anlayış kazandırmaktır.

Dersi Veren Öğretim Görevlisi/Görevlileri

Dr. Öğr. Üyesi Ayten Eren Artan

Dersin Ön Koşulu Olan Dersler

Ders İçin Önerilen Diğer Hususlar

Yok

Dersin İçeriği

Psikoloji ve alt dalları, Eğitim Psikolojisi, Gelişimle ilgili kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler, Fiziksel gelişim, Bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar. Piaget ve bilişsel gelişim kuramı, Dil ve ahlak gelişimi, Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkleyen faktörler. Kişilik gelişimini açıklayan kuramlar ,Öğrenmenin temelleri ve klasik koşullanma kuramı ,Edimsel koşullanma kuramı ve sosyal öğrenme kuramı ,Bilgi işleme kuramı ,Yapılandırmacı kuram ,Beyin temelli öğrenme kuramı ,Güdülenme ve öğretim

Ders Kitabı / Malzemesi / Önerilen Kaynaklar

ARI, R. (2005). Gelişim ve Öğrenme. Nobel Yayınları. Ankara. ATAMAN, A. (Editör) (). Gelişim ve Öğrenme. Gündüz Eğitim ve Yayıncılık. Ankara. AYDIN, A. (2000). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Alfa yayınları. BACANLI, H. (2000)Gelişim ve Öğrenme. Ankara:Nobel Yayın Dağıtım. •CAN, G. (Ed.) (2001) Gelişim ve Öğrenme.A.Ü. Açık Öğ. Fak. Yay. No: 712. •CEYHAN, E.( Ed.)(2000) Çocuk Gelişimi ve Psikolojisi. A.Ü.Açık Öğ. Fak. Yay. No: 698 •ERDEM,M. ve AKMAN,Y. (1998) Gelişim ve Öğrenme.Ankara:Arkadaş Yayınları. ••ERSANLI, Kurtmanlı. Ersin Uzman. (2007). Eğitim Psikolojisi. İstanbul: Lisans yayıncılık. FİDAN, N. (1986)Okulda Öğrenme ve Öğretme. Ankara:Alkım Yayınevi. İnanç, B., Bilgin, M. Ve kılıç Atıcı, M. (2005) Gelişim Psikolojisi. Çocuk ve Ergen Gelişimi. Nobel Yayınları, Ankara. SELÇUK, Z. (1995). Eğitim Psikolojisi Gelişim ve Öğrenme. İstanbul: Atlas Yayınevi. •SENEMOĞLU, N.(2005).Gelişim öğrenme ve öğretim : kuramdan uygulamaya.12. bs. – Ankara : Gazi Kitabevi. TOPSES, G. (2003). Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Nobel Yayınları. Ankara. ULUSOY, A. (Ed.) (2002) Gelişim ve Öğrenme. Ankara:Anı Yayıncılık. YEŞİLYAPRAK, B.(Ed.).(2002) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara:Pegem Yayıncılık YEŞİLYAPRAK, B.(Ed.).(2006) Gelişim ve Öğrenme Psikolojisi. Ankara:Pegem Yayıncılık

Planlanan Öğrenme Aktiviteleri ve Metodları

Değerlendirme

Yarıyıl (Yıl) İçi Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Ara Sınav160
Ev Ödevi240
TOPLAM 100
Yarıyıl (Yıl) Sonu Etkinlikleri Miktar Ortalama Yüzdesi
Final Sınavı1100
TOPLAM 100

Staj Durumu

Yok

İş Yükü Hesaplaması

Etkinlikler Sayısı Süresi (saat) Toplam İş Yükü
Ara Sınav12.02.0
Final Sınavı12.02.0
Derse Katılım153.045.0
Tartışma152.030.0
Soru-Yanıt151.015.0
Ev Ödevi210.020.0
TOPLAM 114

Haftalık Program

Hafta No: Kapsam Uygulama Laboratuar
1Psikoloji ve alt dalları, Eğitim Psikolojisi
2Gelişimle ilgili kavramlar, ilkeler ve gelişimi etkileyen faktörler
3Fiziksel gelişim
4Bilişsel gelişimle ilgili temel kavramlar. Piaget ve bilişsel gelişim kuramı
5Dil gelişimi
6Ahlak gelişimi
7Ara sınav
8Kişilik gelişimi ve kişilik gelişimini etkleyen faktörler. Kişilik gelişimini açıklayan kuramlar
9Öğrenmenin temelleri ve klasik koşullanma kuramı
10Edimsel koşullanma kuramı
11Sosyal öğrenme kuramı
12Bilgi işleme kuramı
13Yapılandırmacı kuram
14Beyin temelli öğrenme kuramı
15Güdülenme ve öğretim

Öğrenme Çıktıları ve Program Çıktılarına Katkıları

Öğrenme Çıktıları Program Çıktıları
1234567891011121314
Gelişimin tanımını ve ilkelerini kavrayabilme 44444444434443
Fiziksel, duygusal ve bilişsel gelişimin kavramlarını açıklayabilme 44444344444444
Kişilik gelişimine ilişkin kuramları kavrayabilme44444444344444
Bilişsel ve ahlaki gelişime ilişkin kuramları açıklayabilme 44444444444444
Sosyal, dil ve mizah gelişimini kavrayabilme55444444444444
Öğrenmenin tanımını kavrayabilme, öğrenmeyle ilişkili değişkenleri açıklayabilme54444444444344
Öğrenmeye ilişkin davranışçı, bilişsel, sosyal öğrenme yaklaşımlarını kavrayabilme43444444444444
Gelişim ve öğrenme arasındaki ilişkiyi sentezleyebilme54434444444454
Gelişim ve öğrenme dersinden öğrendiklerini günlük yaşama uyarlayabilme44443444444444
Gelişim ve öğrenme dersinden öğrendiklerini eğitsel çalışmalarında kullanabilme54444444444444

1 Çok düşük
2 Düşük
3 Orta
4Yüksek
5 Çok yüksek